Já Jsem,  PENÍZE

PRECIPITACE VŠEHO, PO ČEM TOUŽÍTE 

Neustále se střežte ve vnějším kontaktu,

abyste nevědomky nepřijímali zdání věcí,

nebo strach z takzvaných finančníků. 

Bůh řídí váš svět, 

váš domov, vaše podnikání, 

a to je vše, co vás zajímá. 

Nebojte se, že se vám začíná zdát fantazie, 

když cítíte blízkost plného projevení Mocné, 

individualizované Přítomnosti. 

Radujte se!

 

Věřte v Mocnou Přítomnost, 

která drží ve svém objetí vše na tomto světě, 

po čem můžete toužit, 

nebo co chcete použít. 

Nejste závislí na vnějších věcech. 

S radostným vstupem do této Mocné Síly a Přítomnosti, 

která obsahuje vše, nevidíte, 

co by vám bylo poskytnuto, 

kdyby to bylo všechno uvolněno?

Chci, abyste cítili, 

s radostí přijímali 

a se vším svým bytím věděli, 

že síla precipitace(vysrážení) není žádný mýtus. 

Je to skutečné. 

Ti, kdo vstoupí do tohoto pocitu dostatečně hluboko, 

budou mít vysráženo všechno, co chtějí. 

V každém případě 

ve vnějšího kontaktu se světem podnikání, 

kdykoli dojde k negativní podmínce, 

která se jakkoli dotkne vašeho světa, 

okamžitě zaujměte pevné stanovisko: 

„JÁ JSEM ta vysrážená a Viditelná Přítomnost všeho, 

co si přeji 

a nikdo do toho nemůže zasahovat!“

Toto je Mocná Pravda. 

Když mluvím o precipitaci (vysrážení) tímto způsobem, 

nemám na mysli pouze z neviditelného, 

ale jakýmkoliv kanálem, 

protože vše je srážení; 

je v tom jen malý rozdíl v aktivitě.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP