MAIA TEXTY

PEČUJETE O SEBE, NEBO SE O SEBE STARÁTE?

K těmto slovům mě inspirovala věta, kterou jsem před pár dny četla: 

„Kdyby se staral každý sám o sebe, bylo by o všechny postaráno.“

A jak to už bývá, žádná taková inspirace není náhodná, protože o rozdílnosti vibrace jednoho slova, které citát obsahuje, jsem přemítala už chvíli před tím.

Podstata této věty je velice moudrá a ve skutečnosti by s mírně jiným vyjádřením vystihovala přesně Zákon přitažlivosti. 

Začnu tedy nejdříve výběrem slova, jež lidé nejčastěji v této souvislosti používají a které ve skutečnosti tak trochu mění podstatu této myšlenky.

Slovo „starat se“ není tak vibračně čisté, jak na první pohled vypadá.

A ano, automaticky většina lidí s myšlenkou péče o sebe pojí slovo „starám se o sebe.“

Jenomže slovo starat se vyjadřuje to, že o sebe máte starosti, a tak by tato moudrá věta ve skutečnosti pozbyla svou moudrost. Péče a starost jsou vibračně odlišná slova, která nesou (přitahují) rozdílné výsledky.

Kdyby se tedy všichni lidé zahrnuli vibračně tím, co vyjadřuje slovo „starat se o sebe“, výsledek by nebyl tím, co je naznačeno v citátu.

Když nás okolí učilo vyslovovat slovo „starat“ se, vždy u toho vibrovalo starostmi a většina lidí při slově „starat se“ tuto vibraci automaticky opakuje (je to stejné jako s penězi).

A tak se lidé o sebe starají – jak z vnějšku, tak i zevnitř. A tyto starosti a starání se o sebe přináší plody odpovídající podstatě této vibrace.

„Ona je těžce nemocná, a přitom se o sebe tak starala.“  

Neslyšeli jste to už někdy?

„Musím se o sebe více starat“… bude přitahovat více výsledků, 

ze kterých si časem budete dělat opravdové starosti.

Automatické používání frází a slov směřuje specificky vaši energii, aniž byste si to uvědomovali.

A tak moudré úmysly mohou částečně změnit svou podstatu.

Sami však víte, co se stane, když k vibraci toho, co chcete, přimícháte vibraci toho, co nechcete. Když vysíláte každý den směs obou konců vibrací, pouze oddalujete příchod toho, co už máte pro sebe hotové a ono to pouze čeká na okamžik, kdy to k sobě „čistou vibrací“ přivoláte, aby se to zhmotnilo.

Mísíte-li však své čisté vyzařování s tím, že nevědomě vibrujete ještě opačně…neustále všechno jen brzdíte.

Když se tedy vrátím k této moudré myšlence…řekla bych ji asi takto: 

Kdyby každý člověk o sebe skutečně „pečoval“, 

přestali by být lidé, 

o které je nutné se starat.“

Změna nastává, když „starání se o sebe“ se změní na „pečování o sebe“.

Péče o sebe je ale něco, k čemu lidé nebyli vychováni. 

A nemohli ani být, protože je jen velice málo lidí, kteří o sebe umí skutečně pečovat ve všech směrech. A tak je i velmi málo těch, kteří tento návyk mohli předávat z generace na generaci.

Péče o sebe začíná především formou myšlenek.

A zde se ale většina lidí zadrhává.

Setrvávají ve stále stejných myšlenkových programech a v této vibraci pokračují ve svých činech.

A tak i když si myslí, že se staráním o sebe zaměřují pozitivně, většinou nabízí i druhý konec své vibrace. Neuvědomují si, že při tomto činu jsou mnohdy nuceni zaměřovat dost významnou část pozornosti na nechtěné věci a tím míchají svou vibraci. 

Mnoho lidí tak na svých cestách starání se o sebe v jakékoliv oblasti svého života zůstává na cestě bez zhmotnění toho, co pro sebe opravdu chtěli. Dost často se spokojují jen s málem nebo jen s něčím, co se jim podařilo a spojují si to s tím, že je to těžká a dlouhá cesta, plná odříkání a ustavičné práce.

Velký obrat nastává, 

když se „starání o sebe“ 

mění v „péči o sebe“.

S touto vibrací se pojí

vaše sebehodnota 

a to, 

jakou formu myšlenek 

a podmínek budete přitahovat.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP