MAIA TEXTY,  Transformace

NEVĚDOMÁ MASA, PRÁVO A SVĚTLO

Nevědomost je nejdokonalejším základem pro možnosti manipulace a cíleného řízení energie.

Neznalost skutečných Zákonů, které tvoří Vesmírný řád, je živnou půdou pro veškerá lidská utrpení a zotročení, jaká se táhnou skrze lidskou zkušenost všech časů minulých i současných.

Jedním z těchto Zákonů je neměnitelný fakt, že tam kam se směřuje síla pozornosti, tato aktivita vytváří hybnost, která přináší do hmotné zkušenosti stále více chtěných nebo nechtěných věcí.

Jednou z variant nashromáždění velké části energie a pozornosti je,

když je velká skupina lidí s nějakou podmínkou nespokojená, bez ohledu na to, zda tato nespokojenost vychází z imaginární představy o něčem, co se ještě nestalo, nebo zda je vyprodukována podmínkami, které jsou a skutečně se může říci, že zasahují neprávem do lidských životů a jejich svobody.

Ať už je to tak či onak, tato energie se dá využít jak konstruktivně, tak i destruktivně.

Konstruktivní řešení by nastalo ve chvíli, kdyby se podařilo tuto masu lidí nasměrovat pozorností tam, kde je stav v lepší, dokonalejší podobě.

Kdyby např. v době hrozící globální války, masa svou pozornost nasměrovala na stav míru, radosti, spolupráce, laskavosti, bohatství, prosperity a osobní svobody pro každého, protože když člověk není svobodný, nedokáže skutečně milovat.

A opravdovou Lásku, vycházející z nitra jedince nejdříve v podobě sebelásky ruku v ruce s vážení si Života, svět zoufale potřebuje.

Avšak, co se většinou stane, když se lidstvo strachuje o mír?

Jde, spojí se a nasměruje svou veškerou pozornost, emoce a sílu na válku.

Protestuje proti válce!

Nenávidí jakéhokoliv představitele či národnost, která válku začala, bez ohledu na to, že ve válce jako i v každém konfliktu, jsou příčinou vždy dvě strany.

Tak jako v hroutícím se manželství není vina pouze jednostranná,

tak ani ve válečných konfliktech tomu není jinak.

Zákulisní hry bývají historicky odkryté až po desetiletích poté, co se válka stane,

někdy zůstanou skutečné příčiny a šachové partie utajeny lidstvu navždy, k udržení jejich nevědomí pro příští snadnou manipulaci masy.

Každá demonstrace, zacílení pozornosti masy, každá myšlenka a emoce směřující proti čemukoliv,

jen nechtěnou podmínku či věc posiluje a zhmotňuje její podstatu v ještě větším měřítku.

Je jedno, zda se tak děje na individuální úrovni nebo ve větším počtu prostřednictvím nespokojeného, či rozhněvaného davu.

Každý zákulisní vládce, či vládnoucí skupina, jejichž tváře či jména nikdy nezazní v žádném médiu, velmi dobře vědí, jak rozladěnou masovou energii zneužít.

Avšak také vědí, že sladěná energie, nesoucí klid, netečnost, vnitřní spokojenost, radost, vědění, jistotu, lásku a svobodu, nelze zneužít nikdy.

Nikdo vás nemůže zneužít v radosti, nadšení, sebelásce, vnitřním klidu a míru, jistotě a vědění, zato s vámi může snadno manipulovat v rozhořčení, nespokojenosti, strachu, nenávisti, obavách, nejistotě, nesebelásce a nevědomosti.

A to se stále lidstvu děje stále dokola, staletím za staletím, tisíciletím za tisíciletím atd.

Pokud by se velká část pozornosti lidstva dokázala zaměřit na požadovaný výsledek, věci by se daly žádoucím směrem velmi rychle do pohybu.

Tato Inteligentní Energie, která proudí každou lidskou bytostí, zná řešení takové, o jakém lidská mysl nemá ani tušení.

A umí poskládat energie tak rychle, že rychlost by každého překvapila a zvolal by: „Zázrak!“

Zázraky mohou být každodenní součástí každého z nás.

Je k tomu zapotřebí vědění, které vás přenese do klidu a jistoty.

Moudrost není posilovat zhoubnou myšlenku, že nic není v životě jisté,

nejvyšší moudrost ví, že jistotu má každý ve své Moci.

Že je ukotvená v jeho srdci.

Pouze myšlenky vytvoří její nedosažitelnost a její neexistenci.

A Vesmírný Zákon ctí „svobodnou volbu jedince“.

Ta totiž stojí nad vším.

Je dána každému skrze nepodmíněnou Lásku Stvořitele.

Přenesme se k tématu Práva a Světla.

Tam já vidím a cítím velký smysl. Tam je skutečně Světlo.

Každý právník s čistým srdcem, který dovolil své inteligenci ukotvit v něm

radost a nadšení ze znalosti hloubky práva,

je skutečným světlonošem v této setmělé době.

Jistý druh práva a především toho, jež bylo ukotveno na mezinárodní úrovni

a které upevňuje jistá vrozená práva od Boha pro každou lidskou bytost, o její integritě, svobodě rozhodovat o svém fyzickém těle a svém vlastním životě,

byla vnesena do lidského řádu pomocí Nanebevzetých Mistrů a na jisté politické úrovni o jejich existenci velmi dobře vědí.

Oni nejednou skutečně fyzicky stáli při mnoha takovýchto vyjednávání, aby zajistili těmito „právy“, která nikdy nikdo nebude moci změnit, aby každý člověk, nebo i národ, jež pozvedne své vědomí, mohl se těchto práv dotknout a proti jisté destruktivní síle uhájit svá vnější práva.

Tam, kde je skutečné právo, jež hájí svobodu člověka, je Světlo.

Je tam i klid a vědění.

Ten nejlepší právník ví, že největšího úspěchu dosáhne jen z bodu netečnosti (absolutní kontroly emocí), vědění a jistoty.

Můžete se tímto také inspirovat.

Pěstujte svou netečnost, přesnou kontrolu emocí, stůjte ve svém vědění a jistotě

a najdete pro sebe velmi brzy takový úspěch,

který překoná všechny vaše lidské představy.

A mějte na paměti,

že pokud se udržujete v nesouladu a rozbouřených emocích,

vždy někde čeká destruktivní síla,

která vás využije ve svůj prospěch.

Text + fota: Maia Špačková