Transformace

ZMĚNY NA ZEMI A TLAČENICE V ÉTHERICKÝCH PRÁDELNÁCH

Země je v problémech identifikačních krizí. 

Pořádají se konference a setkání oblastních organizací, 

které jednají jako kdyby měla banda AIDSů 

v této době organizovat svět. 

Ne. 

Hráz není pevná, když jsou cihly rozbité, drobí se a padají. 

Jaká je to potom hráz? 

Všechno jsou to představy, struktury a systémy víry, 

které udržují vody vědomí pohromadě. 

Jste uděláni z vody, drazí přátelé.

Země bude procházet hřmotnými změnami. 

Když jsme prostudovali záznamy Země a mnoha světů, 

vidíme tuto možnost jako nevyhnutelnou, 

protože polarita na vaší planetě je značně rozsáhlá. 

Je zaručené že čím více znečišťujete a ničíte Zemi, 

tím více energie půjde do posunu a do otřesů, 

aby se věci vyčistily. 

Lidé, kteří nechovají lásku k sobě, 

ani k planetě,

budou ve velkém množství velmi rychle odsunuti, 

poté co budou vystaveni paprskům přicházejícím na Zemi. 

Je to součástí elektromagnetické přeměny civilizace.

Ve smrti lidského vozítka se konkrétní vědomí přesune do jiné říše.

Musíte si být vědomi sami sebe jako duchovních bytostí 

a přenést toto poznání do praxe ve svém teď. 

Až Země půjde vstříc svým vlastním prožitkům, 

začne značná tlačenice v jejích etherických „prádelnách“ bez fyzických těl, 

aby každý viděl, jak působí zákony příčiny a následku. 

To je jediný způsob, jak dostat lekce,

aby si lidé vážili sami sebe a planetární existence. 

Ti, kteří si budou prát své prádlo 

budou cítit kolektivní emoce lidí na Zemi. 

Tímto způsobem budou účastni všeho dění 

a možná budou zaplaveni soucítěním nad svými kamarády 

kteří v tom jedou dál.

Někteří z Vás chtějí třeba namítat, 

že se žádné pozemské změny nedějí. 

Avšak ony se dějí a není čeho se bát, 

neboť jsou součástí procesu velkého posunu. 

Každý z Vás si vytváří svou vlastní realitu a možnost se vyvíjet. 

Na některé hladině uvědomění všichni,

kteří jste nyní na planetě, 

znáte plán pro každý den, 

protože možnosti pozemského dění jsou uloženy v Plánech Vás všech. 

Avšak mnozí z Vás budou překvapeni 

až se budou nacházet uprostřed vřavy a transformace 

a budou zvědaví, jak to zde zvládnou. 

Všichni jste si svůj pobyt zde vybrali. 

Jestli zůstáváte na planetě a měníte svoji vibraci, 

nebo odcházíte si vyprat svoje prádlo do etherické prádelny 

a odsud se budete dívat na místní šou, 

na tom opravdu nezáleží. 

Na některé hladině, 

v některé části existence stejně zůstanete a budete se učit.

Udržujte v sobě neutralitu a chápejte 

že bolest může být posilující učitel. 

Jestliže Vás něco bolí dnes, 

nemusí Vás to bolet zítra. 

Jistě nepotřebujete, aby Vás bolest trápila za týden nebo dva, 

protože buňky ve vašem těle se přeměňují. 

Jste to VY, kdo svým buňkám říká 

jak a kdy se mají měnit. 

Jste to vy, 

kdo čas od času vyrábí svou vlastní kopii prostřednictvím myšlenek, 

vašich vír a svých představ.

ZEMĚ, Plejádské klíče k živé knihovně: Barbara Marciniak; foto: Maia Špačková