• Já Jsem

  PŘEDSTAVTE SI DOKONALOST VĚCI, O KTEROU ŽÁDÁTE

  Jakmile zavoláte přímo do „Přítomnosti“,  cítíte a uvidíte její skutečnost nad vámi,  vizualizujte odpověď na vaše volání,  která vyjde do vašeho vnějšího použití. Pokud je to něco,  pak si představte Dokonalost té věci,  kterou si přejete!   Pokud je to osvětlení mysli,  dívejte se,  že vlna Světla vychází z hlavy „Přítomnosti“  do vaší vlastní mozkové struktury.  Pokud je to větší pochopení, použití  nebo porozumění Velké Vesmírné Lásce  vlastní „JÁ JSEM Přítomnosti“,  pak si představte záblesk Plamene ze Srdce vaší „Přítomnosti“, jak vchází do struktury vašeho mozku  a pak dovnitř vašeho fyzického Srdce.  Pak se dívejte,  jak expanduje do celého těla. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  SEX, MLÁDÍ, ŽIVOTNÍ ENERGIE

  Mnohokrát jsem řekl,  že nezáleží na žádné části těla,  zda se na vašem fyzickém těle objevuje třicet  nebo sedmdesát let;  nemá to s tím nic společného.  Tato Síla a Přítomnost Života je Energie,  je to mládí, je to Síla,  která je ve vašem těle  – není to žádný lidský koncept,  který tvrdí, že jste v sedmdesáti letech bez schopnosti práce.  Říkám vám,  nepřijímejte tuto věc,  tento lidský návrh na hromadění věku,   a toho, že když dosáhnete čtyřiceti let,  začnete stárnout.  Nepřijímejte tuto věc!  Je to pobuřující! Lidstvo prostřednictvím hromadné sugesce uvěřilo,  že díky shromažďujícím se letům nemá stejnou vitalitu a energii. Zmačkají se a řeknou:  „No, myslím, že už to k…

 • MAIA TEXTY

  SYSTÉM VÍRY ZKRESLUJE VÝSLEDKY

  Jste nádherné tvořivé bytosti, které přišly do této unikátní reality za stále stejným cílem. Spojit se se svým Vnitřním Bohem a mnozí si pro toto spojení chodí stále a stále dokola, jelikož během hmotného života zapomínají, co vlastně chtěli udělat. To, jakým způsobem prožijete svůj život vždy záleží na tom, čemu jste se rozhodli věřit. Abyste svůj život dokázali vést podle svého, musíte nejdříve pochopit sílu kolektivní a své osobní víry. To totiž určuje, kdo jste, kým jste a kde jste. Ať prožíváte cokoliv ve svém životě, vaše tvořivá síla to přitáhla jen díky tomu, v co věříte. Víru tvoří převzaté dohody a přesvědčení nashromážděné uvnitř sebe, jež ve vás vytváří…