Já Jsem,  Zdraví a Krása

AFIRMACE ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVÍ

JÁ JSEM Mé Dokonalé Zdraví,

které se teď plně projevuje.

JÁ JSEM Vzkříšení a Život každé buňky mého těla.

JÁ JSEM Dokonalé Zdraví

teď a navždy plně soběstačné.

JÁ JSEM osvobozena od veškeré touhy po čemkoliv,

co nemám jíst

a naplněna jen touhou po jídle a pití,

které je pro mě zdravé.

Když potřebujete akutně lékaře…..

JÁ JSEM Bůh v akci u tohoto lékaře,

a vidím,

že pro mě dělá dokonalou věc.

JÁ JSEM Velký Božský Ředitel mé stravy

který mi ukazuje,

co mám jíst a vidět.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková