Já Jsem

VZOREC K DOSAŽENÍ KAŽDÉ TOUHY

V každé činnosti Života musí být něco, 

k čemu může být vědomí ukotveno 

nebo co ho může stabilizovat. 

Ve vnější mysli existují principy a vzorce, 

které můžeme použít k dosažení určitého závěru. 

Například dodržováním matematických principů 

dojdeme k určitým výsledkům. 

Když je vzorec vypracujete, 

dosáhnete určitých výsledků – o tom není pochyb. 

Oč důležitější je pak upoutat pozornost jednotlivce 

na Tuto Vnitřní „Přítomnost“ se stejnou jistotou. 

Musíte vědět, 

že Princip života ve vás 

a obklopující vás je mnohem větší než vnější věci, 

které jste zažili po dlouhá staletí 

a na kterých jste nevědomky lpěli.

 

Kdykoli během bdění udělejte následující: 

Postavte se čelem k východu 

a řekněte slovně nebo v duchu – ale ať je to pevné: 

„Mocný Bože ve mně! 

Čelím Tvému Věčnému Východu Slunce 

a přijímám Jeho Mocnou Záři a Aktivitu, 

která se viditelně projevuje v mé zkušenosti!“ 

Pokaždé se řiďte svým pocitem, 

ať už to říkáte nahlas nebo v duchu. 

Zjistíte, že to přináší určité výsledky, 

o jejichž povaze nemusím mluvit, 

abyste mohli získat plný užitek. 

Pokud to Studenti použijí, 

měli by nejprve analyzovat sami sebe a zjistit, 

zda jsou upřímní ve svém postoji ke Světlu. 

Jsou-li upřímní, 

nechejte je stát u Světla a pak jděte vpřed! 

Princip Boha, 

což je vaše aktivní vědomí, 

je vždy obalující vnější formu. 

Je to Nejmocnější Princip, 

kterých si vnější já může uvědomovat a lpět na nich. 

Tímto způsobem můžete dosáhnout stejných jistých, 

definitivních výsledků, 

se stejně velkou jistotou úspěchu, 

jakou získáte při používání jiných principů 

nebo vzorců 

v matematice nebo chemii. 

Mistrovská „Přítomnost“ ve vás 

je Nejmocnější z chemiků 

a Největší ze všech principů, 

nebo vzorců. 

Všechny zdánlivé stíny nebo problémy 

jsou jen částí Boha, 

který požaduje a poskytuje příležitost 

k uznání této Velké a Mocné „Přítomnosti“, 

Neporazitelného Řešitele všech problémů. 

Všechny problémy jsou jen vynucením si uznání Boha 

jako Nejvyššího Vládce a Aktivity 

ve všech věcech. 

Tato Mocná „Přítomnost“ je jistou jistotou, 

zakotvenou v Srdci „každého jednotlivce“ na Cestě Světla,

že může „rozhodně a absolutně Vzestoupit“! 

Proto uvidíte, 

že vnější zkušenost, 

která by se jinak zdála znepokojující, 

je pouze Požadavek Velkého Já k vnějšímu já, 

aby se obrátilo tváří v tvář Věčnému Východu Slunce nádherné Záře Boha, 

který obklopuje každé z jeho dětí 

a celé jeho stvoření. 

Když budete uvažovat o této skutečnosti, 

každá upřímná Duše pocítí, 

jak ji Záření této Mocné Pravdy posiluje 

a podpírá radostnou Přítomností v každé zkušenosti, 

kterou může projít. 

Prezentace této Mocné udržující Pravdy z různých úhlů 

se děje s jistým vědomím, 

že ten či onen úhel splní požadavky studentů 

v různých stupních 

a umožní každému pochopit jeho Princip života, 

„Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ — Boha uvnitř něj— s jistou, 

definitivní jistotou. 

Každý pozná svůj vlastní Boží princip, 

který v něm a pro něj působí, 

a pocítí svou jistou schopnost jej uplatňovat 

ve svém vlastním životě a problémech. 

Zlatá nit světla,

ukotvení Mocného Mistrovského Já v Srdci a mozku vnější formy 

je Mocným Proudem neboli Proud Života, 

kterým je vnější udržováno 

a dáváno jeho aktivitě. 

Toho lze čerpat a používat 

s pozitivním ujištěním o požadovaných výsledcích 

a Jeho Mocnou Energii lze používat bez omezení. 

Když to studenti mohou cítit s jistotou, 

jejich Svoboda je na dosah; 

a v tomto bodě mi dovolte znovu říci, 

jak je důležité pro studenty toto velení: 

„Naslouchat, odvážit se, dělat a mlčet“!

Pokud si seriózní studenti dovolí diskutovat o výuce s jinými studenty, 

kteří mohou nebo nemusí mít stejný názor, 

mnohokrát to způsobí, 

že zakolísají a budou zbaveni velkého uznání a přijetí, 

které by jinak mohli využít. 

Každý student, 

který obdrží instrukci, 

by měl tuto instrukci zvážit 

a odmítnout o ní diskutovat s kýmkoli jiným než se svým učitelem. 

To jim mnohokrát pomůže vyhnout se velmi vážným zmatkům. 

Teprve poté, 

co se studenti pevně ukotví v Pravda, 

jsou schopni vstoupit do diskuse o různých úhlech pravdy,

aniž by zažili zmatek

Studenti ve vnějším světě mohou mít neměnné výsledky, 

pokud v sobě vytvoří sílu 

a odolají pokušení diskutovat o Pravdách, 

které jsou pro ně i pro ostatní nejposvátnější. 

Protože nikdo nemůže růst za druhého, 

je zřejmé, 

že když student dostává instrukce, 

že pouze plýtvá energií ve vnější diskusi. 

Rozjímání o pokynu 

nebo dané pravdě umožní jednotlivci získat zevnitř důkaz,

že slova mají sdělit. 

Aby se student bezpečně ukotvil, 

musí vždy hledět na „Přítomnost“ Mocného Mistra, Boha, 

který ho obklopuje, 

a hledá správné řešení každého problému, 

kterému čelí. 

Student by měl vždy hledět do Mocné „Přítomnosti“ uvnitř 

a držet v ní svou pozornost, 

pevně upřenou, 

až do odpovědi na jakoukoli objeví se otázka, 

kterou požaduje. 

Když se upřímný Student s vážným odhodláním 

obrací jen na Mistrovskou „Přítomnost“, 

která ho obklopuje, 

bude mít k dispozici Nejmocnější Síly Vesmíru; 

a to způsobí, 

že Tyto Mocné Síly přispěchají na pomoc, 

kdykoliv je to třeba. 

Vážní studenti, 

kteří to dělají, 

nebudou dlouho ovlivněni vnějšími podmínkami. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková