Já Jsem

ZVOLIT SI SVOBODU

Co to vlastně znamená zvolit si Svobodu?

Znamená to uvolnit elektrony ve vašem těle a vědomí, 

aby proudily Ohněm Svobody.

Znamená to umožnit elektronu zvolit si cestu Svobody 

a nepodrobit tento elektron otroctví omezeného vědomí, 

omezené matice. 

Znamená to osvobodit své vlastní sebeuvědomění, 

abyste si mohli být vědomi toho, 

že JÁ JSEM má potenciál Nekonečného.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková