Já Jsem

BRNĚNÍ SVĚTLA

Milovaní, 

každému znepokojivému návrhu z vnějšku řekněte: 

„Nevstoupíš do mého světa a jeho aktivit!“

Můžete to říci jak té osobě, místu nebo konkrétní podmínce. 

Můžete to říct 

a zažít ihned vítězství, 

ale někdy je nutné natáhnout se do svého vědomí 

a najít příčinu této věci. 

Když zjistíte, 

že taková věc pochází od vás, 

můžete se na ni soustředit svou plnou silou a rozptýlit ji. 

Zavolejte „JÁ JSEM Přítomnost“, 

ať vám ukáže zdroj; 

a pak můžete zavolat Vyšší Mentální Tělo, 

aby ho rozptýlilo.

Jak vytváříte své „Brnění Světla“, 

stává se každým dnem stále více neporazitelným. 

Když vytvrzujete kov, 

zahřejete ho do určité míry, 

poté jej ponoříte do vody a sledujete, 

jak teplo ustupuje, 

dokud kov nezíská určitou tvrdost. 

Když vyvoláte své „Brnění Světla“, 

nabíjíte do něj energii 

a tím se stává stále více neporazitelným. 

Když vaše „Brnění Světla“ dosáhne určitého bodu nepřemožitelnosti, 

pak si samo drží svůj vlastní stupeň. 

Pokud s tím však na nějakou dobu přestanete, 

všimli byste si za týden jistého zklamání.

St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  VYŠŠÍ MENTÁLNÍ TĚLO je váš obal kolem vás, který je tvořen bílým Světlem, tak 1-1,5 m kolem vás směrem nahoru – takový jakoby sloup, trubice. A v tomto těle je vše dokonalé a z tohoto prostoru přichází veškeré léčení, obnovení, dokonalost.
  Vaše vyšší mentální tělo je okamžitě na základě vaší žádosti dotvářeno do Dokonalosti skrze Vaší JÁ JSEM Přítomnost.
  Proto, když je někdo poškození nebo těžce nemocný
  tak vysílá takové šípy touhy po uzdravení, po opravě poškozené části těla
  a je mu ihned dáno právě do tohoto Vyšší Mentálního těla
  ve kterém je veškerá dokonalost uzdravení, obnovy.
  To je důvod toho,
  proč se říká, že uzdravení máte na dosah vaší ruky.
  Stačí sáhnout do tohoto těla
  v němž je obsažena veškerá dokonalost a cesty, jak k ní dojít.

  Teď už jen najít způsob,
  jak tuto Dokonalost,
  která skutečně je TEĎ
  VYSRÁŽET – PRECIPITOVAT do hmotného těla a hmotné reality.

  Nejde tedy o VYTVOŘENÍ,
  jelikož to je již hotové,
  ale o PRECIPITACI (Vysrážení)

  PRECIPITACE = vysrážení, vypadnutí sraženiny z roztoku
  Jedná se o reakci, při níž v roztoku vzniká vlivem shlukování pevných látek precipitát, tj. sraženina, která je často okem dobře viditelná. Vytvořený komplex je málo nebo nerozpustný.

 • Avatar photo

  Maia

  VYŠŠÍ MENTÁLNÍ TĚLO
  pokud se člověk stává více Mistrem
  začne být kolem této bytosti jemně viditelné.

  Ta bílá záře na obrázcích svatých
  je viditelné jejich Vyšší Mentální tělo.

  Existuje jeden velmi tajný spolek
  o kterém se mluví jen v legendách,
  jež jsou ukryté v jistém klášteru v Himalájích.
  A to společenství nejmoudřejších na této planetě
  se nazývá VELKÉ BÍLÉ BRATRSTVO.

  Ne proto, že mají bílé vlasy a vousy, nebo že nosí bílé hábity,
  ale protože jsou oděni do šatu z Bílého Světla jejich Vyššího Mentálního Těla.
  protože již aspirují, nebo jsou Nanebevzestoupení.
  Jsou to zástupci Hiearchie Světla.
  Neexistuje žádný jiný zdroj, z něhož by lidstvo mohlo dostat alespoň kapku moudrosti,
  a neexistuje jediný Učitel, který by mohl přijít na svět jiným způsobem
  a obejít Bratrstvo.