Já Jsem,  Transformace

SVĚTLO ROZPOUŠTÍ ZLOVŮLI VLÁD I KOMUNISTICKOU A FAŠISTICKOU ČINNOST

Můžete nadále volat po Božské spravedlnosti a Božském řádu 

ve vašich vládách a na všech oficiálních místech; 

a myslím si, že je velmi dobré si připomenout: 

„Držte každého úředníka poslušného jeho přísahy!“ 

To způsobí, 

že do mentálního a pocitového světa vstoupí Síla Světla, 

a oni pocítí potřebu cti své kancelářské přísahy, 

která pomůže a udrží věci stabilnější, 

dokud plná Síla Světla nezačne jednat.

Nezasahuje to do svobodné vůle žádné lidské bytosti, 

ale vyvolává to správný řád a spravedlnost, 

což je právo každého člověka na Zemi.

Ve své Výzvě k „Přítomnosti“ nezapomeňte, Drazí, 

že vaše „Přítomnost“ je Autoritou všeho Života 

a ve Vesmíru není žádná jiná Autorita. 

Lidské bytosti nejsou autoritou. 

Samozřejmě, při zapomenutí na „Přítomnost“ musely ve vnějším světě existovat určité požadavky na udržení lidstva v rovnováze; 

ale plná Autorita ve Vesmíru je vaše vlastní „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“! 

Jak požadujete, 

aby byl ve vládě a ve všech úředních orgánech ustanoven Božský Řád a Božská Spravedlnost, 

ve vašich průmyslových odvětvích, 

když požadujete rovnováhu mezi kapitálem a prací 

– je v tom Božská Spravedlnost

– a vy přivádíte nejmocnější Zákon ve Vesmíru, 

který tyto věci přinese.

Výzva k rozpuštění komunistické činnosti 

– a veškeré ostatní nacistické a fašistické aktivity v Evropě,

která je pouhými drápy komunistické činnosti 

– všechny tyto věci zmizí ze Země, 

pokud bude volání od vás vysláno do mentálního a pocitového světa, 

pak touha lidstva po tom, 

co promítlo tuto zlověstnou aktivitu, 

zmizí. 

Tato ničivá síla si přirozeně chce udržet svoji moc; 

ale nemůže to udělat tváří v tvář Světlu, 

které vyvoláváte, 

protože Světlo vše rozpouští a není v něm žádná bitva! 

To je to, 

co chcete cítit ve svém individuálním světě.

Když přivoláváte Světlo do svého pocitového světa, 

pouze rozpouští jakoukoli nežádoucí věc, 

která tam je, 

a neexistuje zde žádný boj, pánové a dámy. 

Pokud nacházíte boj,

je to proto, 

že se o to bezpochyby snažíte lidsky. 

Ale pokud zavoláte „Přítomnost“ do akce 

a necháte Světlo „Přítomnosti“ zaplavit váš pocitový svět, 

abyste rozšířili Světlo ve svém těle, 

nebude těžké se osvobodit od všeho, 

co je nežádoucí 

– protože v Rozšíření tohoto Světla přijde důvěra 

a nadvláda ve vašem světě přirozeným procesem. 

Na tom není nic nepřirozeného. 

Je to Zákon vašeho života, 

života každého. 

A proto je tato práce tak praktická.

(St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  FAŠISMUS a NACISMUS jsou dvě strany téže mince zvané KOMUNISMUS…………… Evidentně s touto „vyšší Pravdou“ má stále dost lidí problém. 😉
  A tak se historie znovu a znovu opakuje.
  Komunisté vystrkují drápy jak v USA, tak v Evropě (Green Deal je jejich manifest) a jejich nástrojem k uchopení moci je Covid-19.
  A co ho doprovází?
  Fašismus.
  WIKIPEDIE: Fašismus je označením typu politické ideologie, jejímiž typickými rysy jsou zejména autoritativní a vůdcovský princip,
  vypjatý nacionalismus, militarismus, sociální darwinismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky,
  v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu…
  Nacionální socialismus čili „nacismus“ rovněž vyrůstal z pravicově nacionalistických i levicově socialistických kořenů…