Já Jsem

ZKALEN V NEJTVRDŠÍ OCELI

Každý žák, který horlivě usiluje o Světlo, 

bude zkalen v nejtvrdší ocel, která vydrží nejdéle

a která snese nejtěžší břemena.

Toto může přinést jednotlivci život plný zkušeností. 

Touha po Osvobození a uklidnění vynořujících se těžkých zážitků 

zoceluje charakter a posiluje člověka 

nakonec mu přináší Dokonalé

a Věčné Mistrovství nad veškerými vnějšími věcmi.

S tímto „správným náhledem“ je snadné se těšit z každé zkušenosti, 

která každého uschopňuje obrátit se k té nádherné, kouzelné „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

a slunit se v ní. 

Proto byste neměli být nikdy unaveni činit to správné 

a setkávat se se zážitky, 

které na vás doposud těžce spočívaly. 

Spíše se radujte, 

že vás každý krok přivádí blíže k Věčnému Cíli 

a již nemusí být opakován.

Použití této věty se vše usnadní: 

„JÁ JSEM ta Síla, ta Odvaha pohybovat se kupředu vším, 

co mi mohou přinést všechny zkušenosti 

a zůstávám veselý a v dobré náladě, 

navždy naplněn Mírem a Harmonií 

skrze tuto nádhernou „JÁ JSEM“ Přítomnost.“

Běžec má na začátku závodu nádhernou předtuchu, 

ale když se blíží k cíli a má soupeře těsně v patách, 

nasadí své poslední síly, 

chytá dech 

a posledním skokem protne cílovou pásku ke svému vítězství. 

Stejné je to i u žáků na jejich cestě. 

Vědí, že mají zajištěné Vítězství používáním té „JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Potřebují pouze jediné: 

Utáhnout si těsněji opasek, 

vzchopit se 

a zamávat svému soupeři s lehkým srdcem – Žij blaze!

Žák to má ale lepší než závodník. 

Ví od počátku, 

že pro něj neexistuje neúspěch, protože: 

„JÁ JSEM ta podporující, Věčná Síla a Inteligence!“

Saint Germain (I AM Discourses), volný překlad + foto: Maia Špačková