MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

VĚDOMÍ PŘIKAZUJE DOKONALOST

Pár slov k tomu, jak funguje tělo a jeho malí pracovníci.

Každá buňka těla ví naprosto přesně

jak má vypadat její dokonalá funkce a její verze.

Pokud jedinec nedělá nic, jen běžně funguje jako člověk,

proplouvá životem s mnoha nesouladnými myšlenkami, 

pocity a aktivitou,

stává se nádobou různorodých vibrací

a jeho tělo všechny tyto informace nasává jako příkaz 

k tomu,

jak se má chovat, jak má plnit představu majitele o věku,

jak má následovat ledabylé myšlenky, pocity a slova.

A tak se řídí tímto vším očekáváním majitele nadřazeného vědomí, 

že časem přijde o energii,

o mládí, že v jistých letech dojde k ochabnutí hmoty,

že v jistém období přicházejí vrásky, šediny,

první chronické nemoci jež společnost považuje za normální, 

hroucení a bolesti páteře,

omezení síly, pružnosti,

zhoršení paměti a schopnosti pohybu,

že život je krátký (velmi častá programovací mantra i tzv. vědomých lidí)

a přesvědčení o normálnosti všech těchto destrukcí těla.

A protože vědomí člověka je nadřazené 

nad vědomí malých pracovníků těla,

a i když oni vědí, jak vypadá jejich dokonalá aktivita,

nemohou ji tvořit.

V tu chvíli nastává tzv. vnitřní konflikt (omezující tyranie)

a buňky musí sklopit hlavu a dělat, co nadřazený pán říká, myslí a cítí

i když ony vědí, že to není správné.

Když ale jedinec pochopí princip Života,

sladí své vědomí s Přítomností,

dostane své myšlenky, pocity a slova do souladu,

když pochopí, že je vládce své hmoty

a že jeho příkazy mají váhu a musí být splněny,

nařídí buňkám těla, 

aby následovaly Dokonalou Aktivitu,

aby tvořily přirozenost, kterou je

dokonalé zdraví, věčné mládí, věčná síla a flexibilita, 

dokonalá věčná paměť, dokonalá krása,

stále proudící bezmezná síla,

soběstačnost věčného života….

pak nastane velké uvolnění napětí,

ukončí se válečný konflikt

a buňky mohou v této udělené individuální svobodě

konat to nejlepší, co umí.

A protože buňky v atmosféře klidu, míru a uvolnění

umí být ve spojení s Přítomností

a stahovat si veškeré plány pro dokonalost těla,

nastane u tohoto jedince,

který vědomě nařizuje,

jiná úroveň bytí, 

ve které se nashromažďuje inteligence,

schopnosti, energie, síla, jasnost,

krása, zdraví a stále více ŽIVOTA,

který je ve své podstatě věčný.

Text + foto: Maia Špačková