Já Jsem

NEJVYŠŠÍ ŘEŠITEL A SEŘIZOVAČ VŠECH PODMÍNEK

Energii Boha lze vědomě nasměrovat, 

A pak víme, 

že máme každý okamžik kolem nás, 

nejmocnější Přítomnost pro ochranu,

Směrovače a Nejvyšší Řešitele a Seřizovače 

všech podmínek, 

které nám příležitosti přináší. 

Jednotlivci by ušetřilo tolik utrpení, 

kdyby při prvním náznaku jakékoli vnikající neshody skočil jakoby do Srdce Této Mocné Přítomnosti 

a řekl: 

„Vnější (já) zdánlivě udělalo chybu. 

Volám Tvůj Zákon odpuštění. 

Hlídejte si, 

aby se to rychle a úplně upravilo!“ 

Pevně uchopte Vnitřní Přítomnost, 

abyste ovládli každou neharmonii 

a trvale odstranili jakýkoli špatný stav. 

Nejvyšší a nejrychlejší akcí je vždy vznést požadavek 

na Velkou Vnitřní Přítomnost.

Boží Energie vždy jedná podle vědomí, 

které o ní máme. 

Příležitost je velmi špatný pán; 

jste to vy, 

kdo tomu musí vždy vládnout! 

Využijte příležitosti, 

ale nikdy ji nenechte využít vás. 

Pomoc Mistrů: 

Velcí mohou a také poskytují pomoc kdykoli, 

ať už to studenti vědí nebo ne. 

Jednou z největších činností Vzestoupených bytostí, které provádějí studenty, 

je dávat jim odvahu, sílu a jistotu, 

dokud nenastane takový čas, 

kdy navážou dostatečně silný kontakt 

se svou vlastní Vnitřní Přítomností, 

aby plně a jasně uvolnili Její Mocnou Moudrost 

a Aktivitu do vnějšího já. 

Výsledkem tohoto vyzařování je, 

že si studenti vybudují trvalou Sílu charakteru 

a ušetří jim to nekonečné opakování 

a znovuvytváření nedokonalostí. 

V minulosti, v průběhu staletí, 

bylo volání k „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“ 

uvnitř jednotlivce jen občasné. 

Nyní je dobré před každým úkolem 

navázat kontakt s Bohem uvnitř a udržet jej. 

Myšlenka není zmírnit se v aplikaci, 

jakmile je problém vyřešen, 

a myslet si, 

že není potřeba žádné další úsilí 

– ale neustále volat k této Mocné Vnitřní Přítomnosti 

a rozpoznávat a přijímat to dříve, 

abychom viděli, 

že tyto pošetilé lidské problémy 

jsou zkonzumovány při jejich prvním náznaku. 

Tímto způsobem vás Božské Já 

udržuje osvobozené od vnějších rušivých 

nebo svazujících podmínek. 

Zkušenost je pouhá příležitost 

a je jedním z nejmocnějších přátel, 

které vnější já má; 

neboť dává zevnějšku šanci zrodit Božský charakter Života, 

který nezná nedokonalost. 

Dovolte mi, abych znovu řekl: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! 

Odhal mi své skutečné řešení této situace, 

která mě, jak se zdá, znepokojuje. 

Vystup ve Své Moudrosti a Síle 

a vyřešte to v Božském Řádu 

bez dalšího prodlení!

Uvědomuji si, 

že nepotřebuješ čas, místo ani prostor, 

ale že Tvá Všemocná Aktivita je teď! 

Přijímám tuto skutečnost!“ 

Vysvětlení kosmické karmy: 

Chtěl bych předložit studentům 

další velmi důležitou a nezbytnou  věc, 

která se týká lidského stvoření. 

Jednotlivec může zavolat na Zákon odpuštění a říci: 

„JÁ JSEM Přítomnosti, rozptyl a pohlť 

toto nesouladné stvoření!” 

To jej vrhá zpět do Kosmického zákona k úpravě, 

kde je to upraveno mimo individuální karmickou aktivitu. 

Je mnoho jedinců, 

kterým by tato myšlenka Pravdy 

poskytla nesmírnou úlevu 

a Velkou Svobodu ve velmi krátké době. 

Nemohu příliš dostatečně zdůraznit, 

jak jedinec, 

který je jediným tvůrcem neharmonie, 

může vědomou aplikací Zákona odpuštění 

navždy odstranit

z jeho individuální činnosti hodně, 

což by jinak bylo velmi stresující.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková