Já Jsem,  PENÍZE

NEPŘETRŽITÁ DODÁVKA HOJNOSTI

„JÁ JSEM Přítomnost vytvářející hojnost 

kdekoli si zvolím, 

aby byla použita 

ve Službě Dokonalosti – Světla!”

„JÁ JSEM zapečetěn (hermeticky uzavřen) navždy v Míru, Ochraně, Bezpečí, Lásce, Moudrosti, 

Moci, Zásobě a Svobodě Světla Boha, 

které nikdy neselže!“

„JÁ JSEM Bohatství Boha, 

proudící do mých rukou 

k mému použití 

a nic to může zastavit!”

 

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život 

mé Finanční svobody!”

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život 

mé neomezené dodávky každé dobré věci, 

včetně Bohatství a peněz! 

Právě teď a navždy!”

 

„JÁ JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance (Hmota) 

již zdokonalená v mém světě, 

každé konstruktivní věci, 

kterou si mohu představit nebo přát, 

teď a navždy!”

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková  

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP