Já Jsem

VELKÉ ZÁKONY ŽIVOTA

Nemůžete proniknout tímto Světlem s nesouladem, 

ale můžete Ho obléknout do nesouladu 

s jakýmikoli vlastnostmi, 

které cítíte. 

Oblékáte tuto Energii ve vašem světě 

a Ona nese vlastnosti vašich pocitů,

protože vy jste tou autoritou.

Být lidskými bytostmi Svobodné Vůle znamená, 

že si musíte vybrat, 

jak za vás bude tato Energie, 

proudící z „Přítomnosti“, 

jednat. 

Dokud tomu neuvěříte, 

dokud to nepochopíte 

– že je to pravda 

– a nebudete dostatečně poslušní,

nebudete mít ve svém světě požadovaný účinek.

 

To vyžaduje nejen vaši pozornost k „Přítomnosti“, 

ale někdy u jedinců, 

kteří mají velké nahromadění neshod, 

to znamená dynamickou aplikaci! 

A co myslím pod pojmem „dynamická aplikace“? 

Volejte do své „Přítomnosti“, 

abyste uvolnili 

a zastavili veškerý svůj pocit nesouladu, 

kterým rekvalifikuje tuto Energii

nebo ji oblékáte, než vyjede do vašeho světa.

O to dnes jde. 

Tisíce a tisíce požehnaných to dělají, 

dávají poslušnost nezbytnou k tomu, 

aby nechali proudit Sílu „Přítomnosti“, 

aby pro ně vykonala Svou Dokonalou práci 

a kdekoli v tom dosáhnou jistého úspěchu, 

štěstí, radosti a odvahy, 

bez jakéhokoli omezení.

Pak začnou vidět, 

že se již nezabývají nejistotou Života, 

ale mají co do činění se Silou a Inteligencí, 

se kterou mohou ovládat svou vlastní činnost 

ve světě lidské zkušenosti. 

Ale dokud to necítí, 

pokud tomu nerozumí, 

budou prostě pokračovat ve svých současných omezeních

 – o tom není pochyb.

Neboť dokud nepochopíte, 

že váš Život, 

který je Zdrojem veškeré Dokonalosti,

může produkovat Neomezenou Dokonalost

nejen ve vašem fyzickém těle, 

ale i ve vašem světě činnosti,

do té doby bude lidstvo stále podléhat tomu, 

co po staletí hromadilo. 

Dokud lidstvo nezavolá „Přítomnost“, 

aby použila Fialový Konzumující Plamen 

– nemůže to fyzicky udělat. 

Toto může být vytvořeno pouze vaším voláním do „Přítomnosti“, 

která ho (fialový plamen) vytváří. 

Proto to pro vás může vytvořit pouze Dokonalost. 

A když to používáte jako rozpouštěcí činnost, 

rozpouští to vše nesouhlasné, 

co se u vás nashromáždilo během minulých staletí. 

To vše lze rozpustit velmi rychle, 

od několika týdnů až po několik měsíců, 

pokud je člověk opravdu upřímný a seriózní. 

Toto jsou Velké Zákony Života.

Nejsou to lidské názory, 

ale jsou to Zákony Života, 

o kterých My jako Vzestoupené Bytosti víme, 

že jsou pravdivé!

Saint Germain, překlad + fota: Maia Špačková