Já Jsem

LÉČENÍ TĚLA

Když je něco ve fyzickém těle znepokojivé, 

zastavte se na chvíli a jděte k sobě; 

a požádejte “ Přítomnost „, 

aby vás naplnila Svým Posvátným Ohnivým Já

 a obklopila vás Svým Kauzálním Tělem, 

ve kterém je nahromaděná Energie,

která byla konstruktivně využívána v minulosti. 

A to se stane vaší atmosférou a utiší zmatek kolem vás. 

A pak, když nás požádáte, 

abychom vás zahalili do naší Posvátné Ohňové Přítomnosti, 

může to být kolem vás žhnoucí Slunce. 

Může obklopit vaše fyzické tělo 

a může ho nabíjet dovnitř a kolem vašeho Příčinného těla 

a ven do vašeho Posvátného Ohně Elektronového Kruhu 

z Oktávy Našeho Vzestoupeného Mistra. 

To je neomezená Síla. 

Je to Síla, která neustále léčí lidstvo. 

Lidské neshody, nesoulad neléčí fyzická těla, 

která jsou v tomto světě v nouzi. 

Všechno, co je léčení,

je nějaká aktivita Posvátného Ohně z oktávy Nanebevzatých Mistrů 

nebo z Plamene Srdce „Mocné“ JÁ JSEM Přítomnosti. „

Sváry lidstva v tomto světě neléčí těla lidí. 

A jakákoliv látka, kterou použijete ze Sil přírody nebo Sil živlů, 

je nějaká aktivita Posvátného Ohně, která umožnila, 

aby se tento život projevil a rostlina vyrostla. 

Rostlinný život, který roste,

je Život, Posvátný Oheň z fyzického Slunce 

a z Velkých Kosmických Bytostí, 

které navrhují 

a vyvolávají Božský Plán Dokonalosti rostlinného života tohoto světa. 

Proto každý, 

kdo si bude neustále pamatovat a uznávat, 

že vše, co projevuje to, co je konstruktivní v tomto světě,

je Posvátným Ohněm nějaké části života 

– obdrží dar a uvolnění Lásky z toho Života. 

Nyní tedy, bez ohledu na to, 

jaký je váš neklid ve fyzické oktávě (fyzickém těle), 

pokud se v tom budete jen trénovat, 

a když vyslovíte jméno Vzestoupených Mistrů, 

pamatujte, 

že vibrace jména každého Nanebevzatého Mistra jsou vibrační frekvencí, 

která je vyšší než jakékoli vibrace ve fyzickém světě. 

Proto je Pánem a Kontrolorem každé vibrace v tomto světě.

Kdyby se lidé odvrátili od nesouladu, 

byť jen na pár minut, 

a šli sami do sebe a požádali, 

aby byli naplněni Naším Posvátným Ohněm, 

který je Pánem nad situací, nad jakýmkoliv stavem, 

nebo požádali svou „Milovanou ‚JÁ JSEM Přítomnost‘, 

aby naplnila jejich vnější já Posvátným Ohněm Svého Vlastního Srdce; 

pak ji Sedm mocných Elohimů naplní 

a obklopí je Posvátný oheň Jejich Vlastních Srdcí 

a pak asistující Mistr, který je obklopí.

 

A když se pak obrátíte k tomu, 

abyste zvládli fyzické podmínky fyzickými prostředky,

vždy zjistíte, 

že nějaká aktivita Posvátného Ohně vám přijde na pomoc, 

aby vám pomohla vyřešit problém ve fyzické oktávě. 

A pokud vždy všechny a vše, s čím se setkáte, 

obklopíte Naší Posvátnou Ohňovou Přítomností 

Naší Světelné Přítomnosti, 

pokud to budete dělat kolem všech a všeho ve fyzickém světě, 

budete neustále naplňovat svou vlastní atmosféru, 

pak ať se pohnete kamkoli 

bude to s čistotou a Dokonalostí Vzestoupeného Mistra, 

což je Láska našich Životních Proudů.

Ježíš Kristus, překlad + fotografie: Maia Špačková