Já Jsem

NENÍ NIC, CO BY VÁM ŘEKLO NE

Laskavost je vždy vítěznou silou, 

a to jak u lidských bytostí, tak u zvířat. 

Z plnosti vytrvalosti a uplatňování Přítomnosti Božské Lásky

ve všech záležitostech 

přichází jistá odměna. 

Neexistuje žádná činnost, 

je-li vědomí nebo pozornost držena na „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

kde není prvek Božské Lásky aktivní; 

ale tato přirozená aktivita může být značně zesílena tím,

že k ní přidáte svou vědomou kvalitu Božské Lásky. 

Toto je jemný bod, 

který si jen velmi málo lidí uvědomuje. 

Někteří řeknou: 

„Jak to, že my lidé můžeme zesílit Boží činnost? “ 

Odpovídám: 

Bůh, “Mocná JÁ JSEM Přítomnost,” 

jedná prostřednictvím svobodné vůle jednotlivce 

podle jeho nebo jejího přijetí; 

a jednotlivec, který je součástí Boha, 

je stejný v kvalitě, 

má právo a moc zvýšit a zintenzivnit 

kteroukoli z přirozených činností Boha, 

na které je soustředěno vědomí. 

Pokud budou upřímní Studenti meditovat o této konkrétní činnosti, 

jistě z toho získají mnoho užitku. 

Když je vědomí studenta neochvějně drženo v nejvyšším centru, 

které se lidsky nazývá epifýza a hypofýza, 

poznává a zve Proudy, 

Paprsky Světla a Lásky z Elektronového těla své vlastního „JÁ JSEM Přítomnosti“

a také pomoc mocných pokročilých individualizací 

neboli Nanebevzatých Mistrů z této sféry činnosti. 

Pro některé to může být šok; 

ale jak jsem již naznačil dříve, 

osobnosti se modlí k Bohu a myslí si, že jim Bůh odpovídá přímo. 

Ale ujišťuji vás, že jsou ti Poslové, kteří jsou Strážci nad lidstvem, 

kteří jsou rozdělovači Zářivých Proudů 

a kteří odpovídají na všechny hodné požadavky. 

Poslové ze “ Slunce za Sluncem „, 

které je Srdcem Kristovy Síly, jak jej dnes známe,

jsou Mocní Poslové, 

kteří tlačí kupředu toto Záření lidstvu v tomto zářivém cyklu , 

který nyní začal.

Ve vašich obchodních domech a školách 

jsou vedoucí oddělení a učitelé. 

Toto velmi hrubě symbolizuje vyšší Aktivitu; 

neboť ve všech činnostech, kde vychází Světlo, 

jsou méně pokročilí vždy učeni vyššími. 

Dokonce i Vzestoupený Mistr, jak je znáte, 

má před sebou daleko před sebou ty, kteří jsou jejich instruktory. 

Toto pokračuje donekonečna a je důležité, 

aby to student pochopil.

 

Ujišťuji vás, 

že během staletí jsem se nikdy nezměnil 

ve způsobu předávání základních principů. 

Udělat to by znamenalo 

překročit Proudy, 

což by přineslo katastrofu místo dobra, 

které jsem svou skromnou Cestou dokázal vykonat. 

Nejvíce vitální věcí lidské aktivity

je nutnost pozitivně odmítnout soudit činnost jiné lidské bytosti. 

Odsuzovat, kritizovat nebo pociťovat zvědavost 

ohledně záležitostí druhého, 

s výjimkou přání, aby jim Bůh přál a aby bylo vše v pořádku, 

není přípustné pro skutečného Studenta nebo toho, 

kdo si upřímně přeje dosáhnout nejvyššího úspěchu. 

Studenti a jednotlivci by si měli vždy pamatovat, 

že není nic, co by jim řeklo ne, 

v čemkoli, co si přejí dělat 

nebo v čem vytrvají 

– protože mají právo a bezplatné používání této Mocné Energie Boha, 

která je oživuje Principem života. 

Mohou používat tuto Energii, jak chtějí, 

dokud je jejich zkušenost nepřiměje čelit Světlu 

a obrátit se ke Světlu z vlastní vůle. 

V tomto bodě nebo závěru mohou obdržet Velkou pomoc od těch,

kteří jsou pokročilejší než oni sami, 

což je často posílí a umožní jim pevně se držet Světla. 

Jinak by to v tomto bodě nemuseli sami od sebe udělat. 

Tak můžete vidět, 

jak je pro studenta velmi důležité pochopit 

a plně přijmout Přítomnost 

a pomoc Božích Poslů Světla.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP