Já Jsem

NAPLŇ MOU MYSL A TĚLO SVÝM MOCNÝM ZDRAVÍM, SILOU A VZESTUPEM!

Ve velkém tichu této úžasně nabité atmosféry je to, 

o čem jste často slyšeli, 

a přesto lidstvo tak málo pochopilo: 

„Velké ticho je největší Boží Aktivita. „

Do vašich bytostí proudí Substance, 

která se stane věčně aktivní Přítomností uvnitř a pro vás. 

Když vám chybí odvaha, prosadí se a vezme vás vpřed; 

když cítíte trochu nedostatek energie, 

pak to vstoupí do akce a bude vás stimulovat, 

abyste provedli své volání a nechali protékat skrz svou Mocnou Energii. 

Vážení, věřte mi, když říkám, 

že není nikdo z vás, kdo nemůže každé ráno, když vstáváte

– nejpozději v osm hodin 

– zvednout ruce k „Přítomnosti“, 

a prostřednictvím vašeho volání k „Přítomnost“ 

nabít vaši mysl a tělo Její Mocnou Silou, 

Odvahou, Zdravím a Energií. 

Drazí, pokud došlo k sebemenšímu náznaku jakéhokoli vyrušení, 

řekněte: 

„‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,‘ 

prožeň svůj Fialový Konzumující Plamen 

mým mentálním a pocitovým tělem; 

vymeť a rozpusť všechny nedokonalosti! 

Pak nalij Své Mocné Proudy 

a naplň mou mysl a tělo Svým Mocným Zdravím, 

Silou a Vzestupem! „

Ach, moji drazí, 

můžete mít Dokonalé Zdraví a Štěstí, 

Radostnou Sílu a Energii 

naplňující vaše tělo každý den, chcete-li.

Pokud poprvé necítíte úplný výsledek, 

pokračujte dál a dál a dál; 

a najednou zjistíte, že když zavoláte, 

Energie bude proudit dovnitř 

a ohromně naplní vaše tělo. 

Všimněte si, 

že se Mě můžete snadno a spravedlivě zeptat: 

„Proč musím každý den volat? „

Protože, drazí, 

pohybujete se v kypícím víru nesouladných pocitů 

a návrhů od lidstva 

a musíte neustále volat do „Přítomnosti“, 

dokud nezískáte dynamiku, 

aby se stala vaší trvalou ochranou. 

Proto musíte pokračovat ve volání, 

dokud se vaše hybnost nestane tak velkou, 

že jedná nedobrovolně.

Dokonce i potom, 

dokud neučiníte Vzestup, 

by bylo mnohem lepší pokračovat ve svém volání každý den, 

než odpočívat na „Přítomnosti“ a nedělat to. 

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP