Transformace

NAPIŠTE SI SVŮJ ZÁMĚR – Dr. Joe Dispenza

Nechte mě naspat 4 myšlenky 

 • Nemohu
 • Je to moc těžké
 • Začnu zítra 
 • Tohle necítím dobře

Vše, co si myslíte, jak reagujete, jak se cítíte, to je vaše osobnost. Ta je úzce spojená s vaší osobní realitou, vaším životem. 

Proto, když chcete změnit svůj život, svou osobní realitu, musíte změnit svou osobnost. 

A je to tu zas. 

Musíte se začít stávat vědomým si vašich nevědomých myšlenek. Jen je napište a řekněte těmto myšlenkám jako Gandalf na mostě – „Dnes neprojdete. Tohle je konec!“

Když se tedy stanete vědomí si těchto myšlenek, pak jste vládcem svých myšlenek. 

Popravdě, méně než 2 % Američanů zapisují své záměry a cíle na papír. 

Jakmile je jednou napíší, mají 80% šanci, že těchto cílů dosáhnou.

Když něco napíšete, říkáte svému mozku, že to myslíte vážně.

Je to směr, kterým se ubíráte a musí to pokračovat.

Je to prohlášení za A), za B) …To je něco o tom, že se vyvíjíte tím směrem. Jakmile máte jasný čistý záměr, podpůrné myšlenky přinesou důvody, proč být zdravý, protože tyto podpůrné myšlenky jsou opravdu řídící silou, aby vás dostaly do toho směru. 

Pokud jde o zdraví, může to být vitalita, můžete vypadat lépe; jde-li o bohatství, chcete svobodu, svobodu, dělat si co chcete.

Jakmile začnete definovat váš záměr a spojíte to s podpůrnými myšlenkami,

dáváte tělu emočně ochutnat, jaká bude vaše budoucnost. 

Dalším krokem je naplánovat vaše postupné kroky. Ovládněte svůj den. Jeden celý úplný den. Takže tím jste již odmontovali starou část vás samotných a říkáte „Dnes moje myšlenky jsou o tom, že jsem geniální a dosáhnu všeho.“ 

Nebo „Žiji mimo čas. Vesmír je mi k dispozici. Vesmír mi jde naproti, pracuje pro mě.“

Různé části mozku se začínají sjednocovat, synchronizovat a propojovat v mozku. Když je váš mozek koherentní, vy jste koherentní. Když je v nesouladu, jste takoví i vy. Měřili jsme to tisíckrát. Vidíme velmi široký prostor v mozku, obrovské plochy, které se synchronizují společně. Vidíme čelní část a zadní část. Vidíme, jak celý mozek začíná reagovat. A vidíme to pokaždé. Lidé se cítí v tu chvíli tak kompletní, tak celiství, že není možné „chtít“. Jak můžete chtít, když jste celiství.  

A to je chvíle, kdy se dějí zázraky! 

Vidíme graf, jak měříme něčí mozek a najednou vidíme, jak to na grafu naskakuje – vrrr… a pauza a znovu vrrr… a pauza. A my víme, že to je stahování dat. Ten člověk má zjevení. Nabral data. Máme syrová data, což je za našimi smysly. Neurosystém je opravdu supravodič vědomí. 

Pojďme rozebrat pocit, jak byste se cítili, pokud by se ta budoucnost stala. 

Musíte procítit ten pocit před tím, než se to zjeví. Jak se taková osoba v hojnosti a bohatství například cítí? Dost volná, zamilovaná do života, vděčná, že žije, bohatá, obdařená. Tak to praktikujme! 

Ve chvíli, kdy cítíte vděčnost, začíná vaše léčení. 

Ve chvíli, kdy se cítíte bohatí a v hojnosti, kdy cítíte, že jste toho hodni, vytváříte bohatství. 

Ve chvíli, kdy jste posílení mocí, pohybujete se k úspěchu. 

Ve chvíli, kdy jste do sebe sama zamilovaní a milujete svůj život, vytváříte totéž. 

V momentě, kdy jste v úžasu z toho, že žijete, budete mít mystický zážitek. 

Takže to má efekt, že?! 

Potom můžete učit lidi, jak tvořit místo z nedostatku a oddělenosti, tvořit z celistvosti a z toho, co nazýváme kvantové pole, místo ze třídimenzionální reality. 

Kvantové pole je neviditelné pole energie, které existuje za vašimi smysly. Nemůžete jej vidět, nemůžete jej cítit jako vůni, ochutnat jej, slyšet jej nebo cítit na dotek ruky, či těla. Existuje za vašimi zkušenostmi třídimenzionální reality. Kolik probuzených dní jste si vědomi energie či frekvence? 

Většina lidí si není vědoma kvantového pole. A když si toho nejste vědomi, tak to pro vás neexistuje. Můžete studovat všechny vědní obory a řeknou vám, že tu je neviditelné pole frekvencí a energie, které existuje mimo naše smyslové vnímání, které má sklon spojovat vše fyzické a materiální. 

Všechno fyzické a materiální je propojeno do tohoto pole.

Jak se tam dostanete?

 

Objevili jsme, že když odeberte veškerou pozornost pryč od vašeho těla, nevěnujete žádnou pozornost vašim emocím, pudům a zvykům, když odejmete všechnu pozornost pryč od každé věci ve vašem okolí, od vašeho telefonu, vašeho tabletu, vašeho počítače, auta, postele, když odejmete všechnu vaši pozornost ze všeho, ze všech míst, kde jste žili, spali, pracovali, tak to směřuje k dramatické změně způsobu práce vašeho mozku. 

Když to lidé udělají správně, nazýváme to „dostat se za sebe“ ve smyslu, jak se oddělujete z vaší 3D reality. Proč? 

Protože když myslíte na něco ve 3D realitě, to je to, kde je vaše pozornost, kde je vaše energie!

Když ale mohu stát v místě Nejistoty, Neznámého, mohu přeměnit tyto energie v jasnost nebo vděčnost a tím pozvednout svou energii navzdory tomu, že je zde, okolo mě chaos, že cítím tu prázdnotu mezi tím starým JÁ a novým JÁ s informacemi. 

A když změníte svou energii, změníte svůj život.

Jinak řečeno, jste zaneprázdněni tím, že vzestupujete a nemůžete předpokládat, co se stane. Máte velmi jasno, že se nevrátíte k těm známým touhám a nutkáním. 

Začneme vám pomáhat, abyste měli jasno v nasměrování toho, kam se pohybujete a umožníme energii, aby vás posunula. Ta energie je jako plamen, co zahřívá alchymistický kalíšek. Mění to kovové materiály ve zlato. A to se děje proto, že energie je tak intenzivní, že se náš nervový systém na toto není schopen opravdu adaptovat. 

Každé ráno, když začínáte svůj den, než otevřete oči, než sáhnete po vašem telefonu a zkontrolujete váš WhatsUp, vaše SMSky, a FB, před tím, než se zapojíte zpět do vašeho známého světa, 

sedněte si tam a zvažte velmi jasně, jaká bude vaše budoucnost? 

A začněte to pocitově objímat, než se to stane. 

A když to uděláte správně, přesunete se do nového stadia vašeho bytí. 

První, co bych rád, aby lidé udělali je, aby se opravdu rozhodli, co ve svém životě chtějí.

To je první krok.

Rozhodněte se: „Jaká má být vaše budoucnost, jak vypadá?“

Ujasněte si, jaká ta vize je a napište specifické věci, co chcete ve vašem životě.

Týká-li se to vaší rodiny, kariéry, vašich vztahů, cokoliv to je. 

Mějte jasno v tom, jak ta vize vypadá, jak se vidíte vy samotní v budoucnu a pak to napište. Napište své emoce, jak se budete cítit, až se to stane = jak se cítíte, když si představíte, že už to je. 

Budete radostní, nadšení, plní energie, budete milovat svůj život a budete neustále ve stadiu vděčnosti? 

A nyní máte čistý záměr a vzrůstající pocit.

Většina lidí myslí v minulosti a pocity a emoce jsou nakonec výsledkem minulých zkušeností. Jestli se cítíte stejně každý jeden den, znamená to, že se nic nového ve vašem životě neděje. A když tyhle pocity jsou to, co pohání vaše myšlenky, přemýšlíte v minulosti. 

Většina lidstva, z větší části, žije v minulosti.

Když dosáhnou 35 let věku,

je sada naučeného chování a emočních reakcí,

přesvědčení a vjemů

z velké části nastavená na autopilota.

Je to 95 % mysli většiny lidí. 

Tedy 5 % jejich vědomí pracuje proti 95 % toho, co si podvědomě zapamatovali. 

Proto první krok je stát se vědomý svých nevědomých myšlenek, 

svého automatického chování 

a zaznamenat 

a věnovat pozornost emocím, 

které denně cítíte. 

Když se začnete osvobozovat z okovů těchto závislostí, začne aktivovat vaše srdce pole kolem vašeho těla.

Srdce začne vytvářet magnetické pole, které dosahuje až 9 m v průměru. 

A když můžeme lidi naučit, jak pociťovat povznášející emoci a udržet si jí a oni začnou házet do vody oblázky stále dokola, (obrazně řečeno) začnou vytvářet krásné vlny a cítit se hluboce, bohatě a procítěně, pak začnou házet větší kameny a dělat vetší vlny. Tyhle vlny jsou energie a energie je frekvence. Frekvence nese informace, jako radiové vlny a mobilní vlny.

To, co nesou tyhle vlny, jsou vaše myšlenky, váš záměr! 

Nyní nositel vašeho vlastního vibračního vzoru začne nést informaci, která začne ovlivňovat věci. Lidé mají obavy, protože žijí raději v pocitu viny. Alespoň mohou předvídat, kým mohou být, než aby měli šanci a možnost, kterou neznají. 

Musíte skutečně začít mentálně trénovat. 

Zeptejte se na konci vašeho dne Jak se mám? A dělejte to denně. 

První, co musíte udělat, je, že se musíte rozhodnout – budete definovaní vaší vizí, nebo budete žít vzpomínkami na svou minulost?

 

Myšlenky jsou jazykem mozku a pocity jsou jazykem těla a jak se cítíte a myslíte tvoří společně váš stav bytí.

Můžeme říci, že stav bytí většiny lidí, když zažívají svůj den, jsou ve zvykové minulosti. 

Když žijí v minulosti, podle zvyků, dává smysl, že tvoří předvídatelnou budoucnost. 

Vaše tělo je vaše podvědomá mysl.

Někteří lidé raději lpí na známém,

než aby riskovali nové možnosti.

Většina lidí řekne: „Opravdu nevím, jak mé myšlenky souvisí s mým osudem.

 
Protože 95 % myšlenek jsou podvědomé programy, že.

Takže ani si nejste vědomí, že myslíte těmito myšlenkami.

Prvním krokem ke změně je začít přemýšlet o tom, na co jste mysleli a změnit to. A pak, když začnete pozorovat tyto myšlenky, začne hra. Protože pak pracujete na tom, stát se vědomí, a ne znovu nevědomí. To zabere neuvěřitelný objem vědomí. Nemůžete mít vědomí bez energie. Takže musíte pozvednout energii, abyste ji měli, jinak budete vyčerpaní, strávení a vrátíte se brzy zpět.

Když si zvyknete být vědomí těchto podvědomých programů, 

už nikdy neuniknou vaší mysli a vaší kontrole. 

Protože když kombinujete čistý záměr, koherentní myšlenky, koherentní mozkové vlny – programy, s koherentním srdcem do vzestupného pocitu, myšlenky jsou elektrické a pocity jsou magnetické. 

Magnetismus tohoto centra se stane energií, záměr je nesen na vlně této energie. 

A vy vysíláte nový vzor do kvantového pole. 

Když jej uzamknete do této frekvence, 

když budete stále znovu navštěvovat tento energetický podpis, 

každý den, 

pak nemusíte nikam chodit a hledat to co chcete.

 

Nová práce vás najde, 

nový dům vás najde, 

nový vztah vás najde. 

Protože vy jste se stali vírem, 

který přitahuje tuto zkušenost. 

Přeložil Gabriel, podle videa Dr. Joe Dispenzi dole, fotografie: Maia 

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Vysvětlení, proč má velký smysl
  Každé ráno psát,
  Jak má den vypadat,
  Co pro sebe chcete,
  Jak se chcete cítit,
  Jaký máte plán pro život apod. 😘

  A proč psát?
  Je to více než na to jen myslet.
  Spojujete se s mozkem
  A aktivujete ho tímto směrem.
  Jak Joe vysvětluje,
  Mají to změřené a vidí to.
  Takže „ví“, nejenom věří. 🥰

  Chcete změnit život?
  Chcete, aby vás okolnosti vnějšího světa minuly?
  Chcete vzrůstající finanční svobodu? 🪙
  Vytvořte si tento návyk.
  A prosím, pište rukou,
  Klapání na klávesnici nemá ten správný vliv na mozek.
  Pouze ruční psaní. 🖋

 • Avatar photo

  Leni

  Ano psaní jsem si velice oblíbila,takže jsem moc ráda za téma článku 🙂 když si píšu scénář své vize kde už tím žiju tak úplně sám u toho běží takový film kde si představuji ale děje se to jakoby samo navíc se u toho cítím skvěle takže mě to baví když si pustím meditaci z prvky vizualizace a mám se soustředit na nějakou vizi myšlenky mě odvedou nachvili jinam apod. ale u psaní to jde jakoby samo a lehce navíc si k tomu pouštím příjemnou hudbu nebo zvuky přírody protože miluji zvuk potoka který mám s vizí spojený ❤️

  • Avatar photo

   Maia

   LENI přesně jak píšeš.
   Při psaní se mnohem více soustředíme a v tu chvíli se také více „zaměřujeme“
   a tím udáváme těm věcem větší hybnost. 🙂
   A mozek v tu chvíli pracuje jinak.