MAIA TEXTY

PROGRAM „OBYČEJNÝ ČLOVĚK“ NABÍZÍ VIBRACI BEZMOCI

Toto „kouzelné“ spojení dvou slov je automaticky používané širokou masou lidí.

Velká část z nich se s těmito slovy pravidelně, každý den, ztotožňuje.

A toto slovní spojení „obyčejný člověk“ působí svou silnou energií.

Má mnohem větší vliv na životy lidí, než si mnozí dokáží plně uvědomit.

Slýchávala jsem často tato slova již od raného dětství.

„My obyčejní lidé, jsi jen obyčejný člověk, nikdo nemyslí na obyčejné lidi, nám obyčejným lidem to musí stačit apod.“

Cítila jsem ke slovu „obyčejný“ velmi silný odpor.

Věděla jsem, že být „obyčejný“ pro mě znamená, být bez života, o jakém sním.

To byl můj vnitřní pocit, bez znalosti principů Zákona přitažlivosti.

Dnes vím, že byl pravdivou zprávou od mé Přítomnosti – Boha ve mně.

Toto slovní spojení se používá velmi často při diskuzích o politice, o bohatství, 

velkém úspěchu, popisování běžného života atd.

Lidé velmi často opakují „My obyčejní lidé…“,

aniž by si plně uvědomovali energii těchto slov 

a co způsobuje v jejich životě ztotožnění se s tímto hlubokým programem.

Zkoušku energie přívlastku „obyčejný“ si můžete vyzkoušet ihned.

Velmi jasně pocítíte vibrační rozdíl mezi slovem „obyčejný člověk“ a slovy jako „krásný, jedinečný, talentovaný, zářivý, speciální, ojedinělý, kouzelný, poetický, nadaný, schopný, mocný, úžasný,…“.

Pokles energie, či vibrace u slova „obyčejný“, je velmi znatelný.

Slova jsou velmi mocná a jsou vozítky energie

Proto je velmi důležité, jaká slova a slovní spojení nejčastěji používáte.

Když k tomu připojíte své emoce, tvoříte svůj život.

Mnoho slov automaticky vaše emoce aktivují.

A vy se nevědomě programujete.

Každý den…

Čím častěji používáte jistá spojení slov, tím pevněji se stávají vaším přesvědčením.

Čím častěji se ztotožňujete s „my obyčejní lidé“, „jsem jen obyčejný člověk“, „žiji obyčejný život“, „pro nás obyčejné lidi“, tím více tvoříte specifické okolnosti, které vaše přesvědčení o tom, kdo jste, budou potvrzovat podle vašeho přání.

A tak se začnete přidávat do společenství lidí na webových stránkách, kteří si společně postěžují, že se na ně, obyčejné lidi nemyslí, že oni, obyčejní lidé to všechno odnesou nejhůře, že se o ně, obyčejné lidi nikdo z vyšších vrstev nezajímá.

Jakýkoliv okamžik, kdy použijete, či odsouhlasíte pro sebe přesvědčení, že jste jen „obyčejný člověk“, poskytujete své DNA jasné instrukce.

Stejně tak budete vyzařovat odpovídající vibraci, která vám bude podle Zákona přitažlivosti poskytovat odpovídající podměty k tomu, abyste se jako „obyčejný člověk“ stále cítili.

Manipulativní skromnost, kterou jsou děti programováni od dětství, mnohé udržuje v okovech „obyčejnosti“ a nedovolují si otevřít se svým jedinečným talentům a Zdroji všeho dobra.

Vaše veškeré fyzično vždy reaguje na vaše slova a myšlenky.

A podle toho se bude chovat a organizovat.

Přesně podle přání svého „Božského“ pána.

Jste tím, co si o sobě myslíte.

Jaká přesvědčení si každý den potvrzujete běžnou mluvou, myšlením, sledováním televize, psaním diskuzních příspěvků a jiných textů, čtením článků, díky nimž si cokoliv vsugerujete, nebo se s jistými věcmi v nich ztotožňujete.

Je veliký rozdíl cítit se jako „obyčejný“, nebo se cítit „jedinečným bohem/bohyní, všemocnou a vládnoucí bytostí ve svém světě “.

A život vám ten rozdíl bude ukazovat každý den.

Budete svou vibrací přitahovat to, co je hodno „obyčejného člověka“, nebo co je vibračně shodné s „jedinečným bohem/bohyní“.

To je Zákon přitažlivosti, který funguje stále a přesně podle toho, co o sobě nabízíte za vibraci.

A zde je jeden z důvodů, proč se na někoho jednoduše lepí bohatství, úspěch, zdraví, láska, kreativita nebo, proč se na někoho lepí tzv. smůla, či se mu nedaří získat do života to, co skutečně chce.

Proč se někdo stane úspěšným a slavným a vzápětí upadne do temných hlubin zkušeností, či zapomnění.

Kdo skutečně zná princip Zákona přitažlivosti, přestane používat spojení „obyčejný člověk“ s nejmocnějším prohlášením ve vesmíru „Já Jsem“.

Ba dokonce toto slovní spojení přestane používat i vůči ostatním lidem, i když chápe jejich „svobodnou volbu“ být obyčejnými lidmi.

Když poznáte své jedinečné nadání a schopnosti, 

když zakusíte svou “Božskou podstatu“, 

pochopíte, 

kdo jste nejenom vy, 

ale kdo jsou i ostatní lidé na této planetě.

Text + fota: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Vzhledem k tomu,
  co za poslední dva roky vnímám na sociálních sítích,
  mohu říci,
  že toto téma je aktuálnější ještě více, než kdy jindy.

  Na jedné straně je zde velká touha k velké změně všeho
  ve směru nejvyššího dobra,
  na straně druhé se tito lidé nevědomě masově programují
  do pozice bezmoci
  a specificky odpovídajících zkušeností.

  Znovu a znovu a znovu.

  Tentokráte to ale nepůjde dělat stejnými nástroji,
  ne jenom těmi materialistickými,
  ale i těmi, které doteď moc lidstvo jako celek nevnímalo.

  Dokud to lidé nepochopí,
  že si musí dávat pozor na svou vibraci
  tím, k čemu dávají souhlas,
  tím, co si o sobě myslí,
  pak ke skutečné změně pro mnohé nedojde
  a pouze sami sebe tímto nevědomě přiblíží k tomu,
  co skutečně pro sebe nechtějí.

  Doteď to fungovalo přesně podle Vesmírných principů,
  lidé věděli co nechtějí,
  avšak nevědomě pracovali pro to, co nechtějí tím,
  že vibrovali každý den tím co nechtějí
  a Covídek se přetransformoval ve válku,
  a válka se transformuje pro některé ve velký nedostatek,
  a v co se má potenciál přetransforovat hrozící nedostatek,
  to bude individálně záležet jen na tom,
  jak budeme vibrovat.
  🙂

  A podotýkám,
  neexistuje kolektivní realita,
  jen ta vaše, individuální.
  Co do ní stejného, jako má váš soused, pustíte,
  to tam také bude. 😉