Já Jsem,  Zdraví a Krása

BLOKACE ENERGIE DRŽENÍM HLAVY V PŘEDKLONU

Pokud si budete vizualizovat 

od základny vaší mozkové oblasti 

a po celé délce páteře až ke konci páteře (kostrč)

– trubici kapalného Světla 

přiváděného do těla přes obratle 

a přes nervové kanály, 

našli byste skvělou úlevu od unavené páteře, 

protože kromě vašeho Volání do „Přítomnosti“ k nabití Energií,

zjistíte, 

že je to udržující Síla.

 

Vyzývám vás všechny, 

kteří děláte práci, 

která vyžaduje vaše předklonění, 

abyste se během dne třikrát nebo čtyřikrát nebo pětkrát 

zastavili na dvě nebo tři minuty 

a lehli si přes postel nebo na nějaké místo, 

kde změníte polohu páteře. 

Ach, dostalo by se vám takové úlevy 

a nedostali byste se do toho napětí páteře, 

protože vám říkám, 

tam, 

kde se vaše hlava musí nutně naklánět dopředu, 

tam, 

kde pracujete celé hodiny téměř v jedné poloze, 

to téměř zablokuje páteř a tok nervové energie, 

a to je důvod, 

proč nacházíte toto napětí. 

Mnohokrát tím, že si dáte polštář pod ramena 

a jen pustíte hlavu a relaxujete 

a necháte se tím relaxovat, 

uvolní to celý systém 

a Proudy Energie. 

Pak není žádné napětí nebo úzkost; 

ale když se dostanete pod tlak práce, 

často máte pocit, 

že na to nemáte čas.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková