Já Jsem,  PENÍZE

FINANČNÍ SVOBODA 2

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé Finanční Svobody!” 

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život 

mé neomezené dodávky 

každé dobré věci, 

včetně Bohatství a peněz! 

Právě teď a navždy!” 

“Expanduj naše peníze!  

Expanduj naše Bohatství!  

Expanduj naši zásobu každé dobré věci!  

Mocná Já Jsem Přítomnosti!

UVOLNI MILIONY A MILIONY A MILIONY KORUN DNES!

MILIONY! Všemocná JÁ JSEM! 

MILIONY! V mém příkazu! 

MILIONY! Proplať kapitál do mých rukou! 

MILIONY! Toto Světlo expanduj! 

Všemocná JÁ JSEM! ”

(Každou větu 3krát)

„JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby 

každého  účtu nebo závazku, 

okamžitě 

a věčně viditelně,

skrze Boží Lásku!” 

 

„JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost 

kdekoli si volím, 

pro použití 

ve Službě Dokonalosti – Světla!”

„JÁ JSEM navždy zapečetěný v Míru, 

ochraně, Bezpečí, Lásce, Moudrosti, 

Moci, Zásobě 

a Svobodě Světla Boha, 

které nikdy neselže!“

„MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI, 

VELKÝ HOSTITELI NANEBEVZETÝCH MISTRŮ!  

Otevři Svůj kanál neomezených peněz (hotovosti) ke mně právě v této přítomnosti (v tuto dobu)!

Udržuj mé bytí 

a můj svět vždy zaplavený desetkrát více penězi 

a Hojností, 

než potřebuji, 

jako svůj radostný Dar Lásky

a dívej se, 

že to vždy používám ve službě Světla. 

Děkuji Ti 

a učiň vždy Své plnění okamžitě 

na každé  mé volání!”

„JÁ JSEM Bohatství Boha, 

proudící do mých rukou 

k mému použití 

a nic to nemůže zastavit!” 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková