PENÍZE,  Transformace

CO SI POČÍT S OBAVAMI Z CELOSVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE

Většina lidí se tolik zaobírá tím, co dělají a nač myslí druzí, že zapomínají na svůj vlastní vývoj. Následkem toho je pocit prázdnoty, který pak mylně dávají za vinu chování nebo názorům druhých.

Jenže v tom to nikdy není.

Každý jeden pocit, který máte, dobrý nebo špatný, vypovídá o vztahu mezi vaší momentální myšlenkou a pohledem Zdroje ve vašem nitru na dané téma.

Někteří lidé mají strach nebo pocit úzkosti, protože jsou momentálně bez práce nebo zdroje příjmu. Jenže strach, který má dnes většina lidí, pramení z negativních spekulací o tom, jak se může situace zhoršit a jaký dopad to bude mít na jejich soukromý život.

Když lidé věnují pozornost vážným finančním problémům, které mají druzí, tyto problémy jen umocňují očekávání toho, co ještě horšího by mohlo přijít. Tím výrazně přispívají ke zhoršování celkové ekonomické situace.

Jejich obavy sice nejsou přímo tím, co likviduje podniky, zvyšuje nezaměstnanost a odčerpává zdroje, ale negativní myšlenky jim brání dosáhnout finanční blahobyt, který by tak velmi chtěli.

Když vidíte, že někdo má těžkosti, a začnete se obávat, že by se totéž mohlo stát i vám, udržujete se ve vibračním napětí, které nedovoluje proudit vašemu přirozenému blahobytu.

Čím víc lidí si všímá těžkostí a zaujímá napjatý, obranný postoj – a tedy si nedovoluje mít vlastní blahobyt – ostatní se jimi řídí a dělají totéž. A brzy všechny zachvátí výrazná negativní vlna odporu. Dobrou stránkou celé věci je, že v každém okamžiku, kdy má někdo nějaké negativní pocity ze stavu ekonomiky, vysílají vibrační žádosti o větší hojnost – a tyto žádosti jsou okamžitě vyslechnuty Zdrojem. A nefyzický tvořivý vír na tyto důrazné žádosti zareaguje tak, že se roztočí a vtáhne do sebe všechno kompatibilní, což přinese úlevu každému, kdo si dovolí nechat se do tohoto víru vtáhnout.

A i když v ekonomických otázkách vašeho národa a vůbec celého světa vládne dost velký zmatek, východisko nespočívá v tom, co je potřeba dělat, ale ve vibračním postoji, který vám umožní uvidět jasnou cestu k hledaným řešením. Jednoduše řečeno, jelikož tato řešení už existují v tvořivém vibračním víru, kde je už dal dohromady mocný zákon přitažlivosti, stačí skoncovat s myšlenkami, které vám brání dostat se do víru.Když totiž vysíláte myšlenky, které vibračně odporují tomu, oč vám jde, bráníte se objevit řešení, které hledáte.

Ve vaší společnosti, ve vládě, v hlavách těch, kteří tvrdí, že hledají řešení, i mezi širokou veřejností přímo vzkvétají osobní a kolektivní myšlenkové rozpory, které se týkají hojnosti a finančního blahobytu.

Jinak řečeno, nelze mít obojí: vaše podniky tvrdí, že chtějí, aby lidé nakupovali jejich produkty a služby a utráceli peníze, čímž by se stimulovala ekonomika, a že prosperující podniky tvoří rozkvétající hospodářství. Jenže současně převládá názor, který je s předcházejícím tvrzením v rozporu, protože říká, že je nevhodné dávat najevo své bohatství, mrhat penězi a žít luxusně.

Mnozí lidé, kteří by chtěli být bohatší, současně kritizují ty bohaté:

– Potřebujeme, abyste víc nakupovali. / Vaše neustálé nákupy jsou nám nepříjemné.

– Chci být bohatý. / Bohatí lidé jsou v určitém smyslu bezcharakterní.

– Rád bych měl hodně peněz. / Lidé, kteří mají hodně peněz, okrádají chudé.

– Utrácení peněz stimuluje ekonomiku. / Utrácení je plýtvání.

– Utrácejte a stimulujte ekonomiku. / Šetřete a obětujte se, aby se zlepšila ekonomická situace.

– Chci se mít dobře. / Na světě je nedostatek.

Je přirozené mít se dobře a zdrojů je dostatek pro všechny.

Ale neustálé myšlenky na nedostatek, myšlenky, které odsuzují lidi, kteří se mají dobře, ve vás vyvolávají rozpor s vašimi vlastními přáními a s tím, co jste vložili do svého tvořivého víru.

Negativní pocity, které máte při pomyšlení na to, že vás někdo jiný o něco obírá, nejsou o tom, že ten někdo má něco, co kvůli němu nemáte vy. Vaše negativní pocity jsou v každém jednom případě o tom, oč se vy sami obíráte ve chvíli, kdy daný negativní pocit vzniká.

A co je ještě důležitější, kdybyste nebyli žádali hojnost díky svým zážitkům a kdyby ta hojnost už nevířila ve vašem víru a nečekala, kdy ji přijmete, neměli byste negativní pocit z toho, že se o ni připravujete.

Pokud chcete mít vy sami finanční dostatek, musíte se z něho těšit všude, kde ho uvidíte.

Pokud chcete mít sami větší hojnost nebo pokud ji přejete někomu jinému, na kom vám záleží, nemůžete kritizovat lidi, kterým se daří.

Když cokoliv kritizujete, odsuzujete nebo proti tomu bojujete, aktivujete vibrace, které protiřečí tomu, co chcete.

Platí to vždy a bez výjimky.

A to nás přivádí k dalšímu mylnému předpokladu:

Mylný předpoklad č. 22

Mohu kritizovat úspěšné lidi a stejně budu mít úspěch.

Kdykoliv něco kritizujete nebo proti něčemu bojujete, bráníte si dostat se do svého víru.

Mylné předpoklady brání lidem dostat se do víru hojnosti, a mít tak blahobyt, jaký si zaslouží.

K úspěchu se nemůžete dopracovat kritikou.

K blahobytu se nemůžete dopracovat odsuzováním.

Negativní pocity, které máte, když jste zklamaní, naštvaní nebo rozhořčení, poukazují na vaše rozporuplné myšlenky.

Protiřečíte svému vlastnímu úspěchu.

Bráníte si v hojnosti.

Kladete odpor souladu se Zdrojem.

Bojujete s vírem, který obsahuje vše, co hledáte.

Ukázka z knihy: Klíč ke všem vztahům

Autoři. Esther a Jerry Hicks, Překlad: Zuzana Šestáková

Fota: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Tento text stojí za připomenutí.
  Řekla bych, že je za pět minut dvanáct pro ty,
  Co nechtějí v této době zažívat kolektivní zkušenost.
  Určitě nechci, abyste nepodpořili třeba svým hlasem nebo sympatií lidi
  Kteří právě teď kráčí do vysoké politiky
  A mají potenciál vnést do tohoto zastaralého
  systému zcela nový vzduch a jinou morálku.

  Jen chci tímto připomenout,
  velmi zvažte, čemu budete nadále věnovat svou pozornost
  a nesetrvávejte v dlouhém čtení zkušeností jiných lidí,
  které tyto zmatky zasáhnou.

  A také si dejte pozor na to,
  aby vás tato energie stagnace nepovzbudila v tom,
  že přestanete snít a toužit.
  Opak je pravdou,
  čím více se najde jedinců,
  jež v tuto chvíli budou produkovat jednu touhu za druhou,
  tím rychleji se vše otočí ve prospěch dalšího růstu. 😘

  A pozor na ezo řeči o tom,
  že to, co se děje, je trest za růst
  a že růst nemůže jít do nekonečna.
  Je to velká past!
  Ti lidé nevědí, co říkají,
  jen blábolí naučené řeči někoho,
  kdo si svůj růst zablokoval
  a raději se obětuje pro Velkého Manitu.
  🥹
  ŽIVOT = NEKONEČNÝ RŮST A BLAHOBYT
  Díky našemu růstu se rozpíná Vesmír
  a stává se bohatší a rozmanitější.
  Růst je to, co po nás Stvořitel žádá,
  protože takto skrze nás roste i On.
  A růst ve všech oblastech našeho života,
  proto nám připravil toto dokonalé hmotné hřiště. 🥰

 • Avatar photo

  Gabriel

  Abraham : Jste tvůrcem své vlastní životní zkušenosti, ať už jste si vědomi, že jím jste, či nikoliv – a tak byste to také mohli dělat vědomě.
  Nemůžete své vibrace vypnout.
  Neustále vyzařujete nějakou vibraci a Zákon přitažlivosti vždy na vaši vibraci reaguje, a tak byste ji také mohli vyzařovat záměrně.

  Mnozí říkají: „No, já to dělám. Vyzařuji vibrace záměrně, protože si hodně uvědomuji věci, které nechci a tvrdohlavě se ujišťuji o tom, že se takové věci ke mně nedostanou.
  A klidně vám povím seznam věcí, které nechci, abyste si mohli být jisti, že žádná z těchto věcí se ke mne nikdy nedostane.
  Je to dlouhý seznam. Dával jsem ho dlouho dohromady a opravdu mi to jde dobře. 🙂
  A dokážu vám jej šikovně předat. Dokáži vás rozesmát, když vám budu opakovat problémy mého života. Už tím bavím lidi léta. 🙂
  Tak se jen posaďte a vychutnejte si mé vysvětlení, proč se můj život neodvíjí tak, jak chci. A jakmile tenhle příběh znovu zopakuji (a udělal jsem to už tisíckrát), pak požádám Zákon přitažlivosti, aby mě zřetelně vyslyšel a poskytl mi toho přesný opak.“

  A my (Abraham) říkáme, že Zákon přitažlivosti je opravdu čestný přítel. Vždy udělá kopii vaší vibrace.
  A my chceme, abyste si zapamatovali, že o vaší vibraci – vaší vibrační rovnováze, vaší vibrační vyváženosti, vašem bodu přitažlivosti,
  o tom, co se s vámi spojuje – o tom vždy nejlépe víte na základě toho, jak se cítíte.