Já Jsem

SVOBODA STOJÍ VŠUDE U VAŠICH DVEŘÍ

Prosím vás, drazí studenti, 

zavřete svou mysl před nevědomostí 

a neharmonickými návrhy lidí. 

Říkám každému z vás: 

Svoboda stojí všude u vašich dveří 

– pokud budete chtít, 

ale udržujte svou osobnost harmonizovanou 

a odmítejte přijímat neharmonické, 

zlověstné návrhy z atmosféry a od těch, 

které kontaktujete ve smrtelné podobě.

Je bezpodmínečně nutné, abyste tak učinili, 

pokud si přejete do svého světa vnést Radost, Krásu, Bohatství 

a Dokonalost všeho druhu. 

Není naším záměrem ani touhou 

vniknout do vaší svobodné vůle s jedinou věcí, 

ale Radost přeskakuje do Našich Srdcí, když vidíme, 

jak studenti chápou a zmocňují se těchto transcendentních zákonů 

a uplatňují je, což, jak víme,

znamená jejich jasné Vítězství. 

Pokaždé, když je vytvořena myšlenka a touha dosáhnou tohoto chování, 

přijdou vám na pomoc velké Proudy Energie, 

které vás podrží a pomohou vám. 

Toto je součástí úžasné Pomoci vyslané na Zemi.

Pokuste se cítit tuto Úžasnou Pravdu s nejhlubším intenzivním pocitem, 

jaký můžete přikázat. 

Otevřete své paže, srdce a mysl ke Slávě této Záře, 

a jak to budete dělat plněji a úplněji, 

uvidíte, 

jak rychle všechny rušivé a omezující podmínky kolem vás zmizí.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková