Já Jsem,  PENÍZE

SRÁŽENÍ: PROCES ZHMOTŇOVÁNÍ

V myšlence na věc je mentální obraz, 

který tvoří pohár nebo formu. 

Pocit do toho vlévá látku 

a ta vytváří formu. 

Řekněte: 

„‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,‘ 

Udělej to ty! „

Pak použijete svou pozornost 

k udržení pozornosti po tomto prohlášení. 

Poté se veškerá energie, 

kterou Vyšší mentální tělo vyvolalo, 

soustředí, 

aby formu vynesla.

 

Pocit nepřirozenosti této věci 

je bariérou, 

která často brání projevu v aktivitě. 

Od této chvíle říkejte všemu, 

co je méně než Dokonalost: 

„Ach ne, 

do mého světa nevstupuje nic jiného, 

než Dokonalost mé ‚Přítomnosti‘! 

Teď vypadni!“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková