Já Jsem,  Zdraví a Krása

TĚLO NENÍ HUSTÝ VÝTVOR – Mluvte k němu!

Prosím vás, Milovaní Studenti, 

nepokračujte v omezování se lidskými koncepty. 

Prohlašte a pociťte svou úžasnou schopnost 

používat tyto Zákony 

a nasměrovat tuto Mocnou Energii na vaši Svobodu a Dokonalost. 

Uvědomte si, 

že vaše lidská forma není hustý, hmotný výtvor, 

s nímž je obtížné manipulovat. 

Zkuste ji cítit jako transparentní látku, 

která následuje vaše sebemenší směřování.

 

Mluvte ke svému tělu! 

Přikažte mu, aby bylo silné, vnímavé 

pouze k Vědomí Nanebevzestoupených  Mistrů, 

aby bylo dokonalým vyjádřením Božské Síly „Mocného JÁ JSEM“, 

a aby převzalo Jeho Krásu Formy a Vyjádření.

Věřte mi, Milovaní, když vám říkám: 

existuje jen vaše lidské stvoření, 

které stojí mezi vámi a vaší Osvobozením od jakýchkoliv omezení. 

Toto stvoření není větší než překážka, 

kterou přijímáte. 

Pokud odejmete tomuto stvoření jeho sílu omezovat vás každou hodinu, každý den, 

můžete radostně vykročit skrze tento závoj 

do svého světa „Elektronové Přítomnosti“, 

tak krásné, tak radostné, 

tak naplněné jeho Oslnivým Světlem Slavné Přítomnosti 

a pohybovat se tam navždy ve Světle Věčné Slávy. 

Poté, co se vrátíte zpět skrze lidský závoj ke službě ve vnější činnosti, 

stále budete cítit slávu Transcendentní Bytosti, 

kterou jste. 

Pak se vás nic z vašich vnějších podmínek  

nedotkne, 

ani vás nijak neovlivní.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  „Mé tělo,
  já přikazuji,
  buď silné
  a buď vnímavé
  pouze k vědomí nanebevzetých Mistrů
  a buď Dokonalým výrazem Boží Síly
  toho Mocného Já Jsem.
  Přijmi Jeho Krásu
  ve své formě a výrazu!“