Já Jsem

SKÁLA PRAVDY

Tvůrčí oheň, kterým je „JÁ JSEM“, 

je Boží Plamen, Jeho Mistrovská Přítomnost, 

ukotvená v srdci každého z Božích dětí. 

Zatímco v některých je to pouze jiskra, 

přesto se správným dotykem, 

může být tato jiskra rozdmýchána 

do Tvůrčího Ohně a Konzumujícího Plemene. 

Tato Mocná Přítomnost, Bůh, 

ve svých nesčetných činnostech, 

je Všudypřítomná Aktivita,

kterou mohou všichni bez omezení používat, 

pokud pouze odmítnou uznávat vnější vzezření, 

které je pouze zdáním, 

a odvedou svou pozornost od toho, 

co je svazovalo po nekonečné roky.

Žezlo Moci a Autority

dnes stojí v atmosféře 

před očima každého postupujícího studenta. 

Zpočátku si mohou mentálně vztáhnout a převzít Žezlo Autority tak, 

že ho využijí, aniž si to sotva uvědomí

a zjistí, 

že je hmatatelné 

a občas i viditelné, když ho používají. 

Není žádným nečinným příslibem, 

že ti, kteří hledají Světlo, 

mohou znovu získat tuto Dominanci. 

Když procházíme pěšinou v lese, víme, 

že se můžeme vrátit stejným způsobem, 

pokud si to přejeme,

ale musíme učinit rozhodnutí. 

A tak po staletích vnějšího hledání Moci a Autority jsme zjistili, 

že všechno, co se zdá že je, 

je jen přesýpající se písek 

a zítra to může být pryč. 

Tím, že se budete radovat z přijetí svého Božské nadvlády, 

můžete se pevně ukotvit na jistém základě Skály Pravdy, 

kterou je Bůh, 

a ze které vás nikdy nemůže setřást 

žádné vnější narušení,

což poznáte ze své skutečné zkušenosti. 

Studenti Pravdy se nediví,

proč by nemohli pevně zakotvit ve svém rozhodnutí 

a pevně se držet Boží Přítomnosti, 

která je jejich Vládou. 

Neanalyzují své vnější vyjádření (vnější realitu pozn. překl), 

aby zjistili, co tam číhá, 

což by způsobilo narušení, nejistotu a pochybnosti. 

Pro ty, kteří se ujmou své Autority, 

která je jejich, 

a zkoumají do hloubky své motivy, 

bude tak snadné vytrhnout kouzlo ze Zlatého zrna 

a brzy se zbavit rušení, 

které by jinak způsobovalo, 

že budou pochybovat o sobě 

a samotné Přítomnosti Boha, 

který bije v jejich srdcích. 

Budou-li studenti dost upřímní sami k sobě 

a svému Bohu, „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

vytrhnou kořeny všeho, 

co v nich působí narušení, 

a budou schopni cítit Mocné Světlo a Záři Velkého Božího Já,

což je stále trvající Sílou v Síle, 

ujištěním v čemkoli, co mohou potřebovat 

– aby mohly pevně držet své nohy na Skále Pravdy, 

což je jeden z Největších klenotů v Božím království. 

Jeho Oslnivá Záře je obklopí při sebemenším pozvání. 

Při minimálním pozvání je okamžitě obejme. 

Držte se pevně této Mocné Přítomnosti, 

která bije ve vašich srdcích, 

Její Život proudí vašimi žilami, 

a Její Energie proudí vaší myslí! 

Máte svobodnou vůli 

a můžete ji kvalifikovat a požehnat jí ke své Dokonalosti 

nebo nedokonalosti. 

Vždy pamatujte na to, 

že díky tomu, 

že jste se neobrátili k této Mocné Přítomnosti 

když jste vytvořili neharmonii a neuspořádanost 

– musíte si dát dostatek času, 

abyste získali plné uznání této Mocné Síly 

a dali jí Plnou Aktivitu ve svém Životě. 

Nebuďte netrpěliví, 

protože věci nefungují tak rychle, 

jak byste si přáli. 

Mohou pracovat pouze podle rychlosti vašeho přijetí 

a intenzity vašeho pocitu. 

Mocná Energie, 

která proniká vaší myslí do vašeho těla, 

je Čistá Boží Elektronová Energie, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“. 

Pokud je vaše myšlenka radostně držena 

na vašem Božím Já jako Zdroji vašeho bytí a života, 

tato Čistá Elektronová Energie 

pokračuje v nezmenšené míře, 

neznečištěná lidskou, 

nesouhlasnou kvalifikací; 

ale vědomě či nevědomě, 

pokud necháte svoji myšlenku začít se zaobírat svárem a nesouladem, 

kterým je tak často obklopena, 

změníte barvu a kvalitu 

této Zářivé Čisté Energie.

Saint Germain, překlad + fota: Maia Špačková