Já Jsem

MARNOTRATNÁ DODÁVKA KAŽDÉ DOBRÉ VĚCI

Kdyby lidé pochopili, 

co je v tichu 

a jen si sedli,   

dokud nedobdrží určitý poměr vibrace a energie 

jejich ztišených emocionálních těl,  

Dokonalost by automaticky prošla ven.

Jestliže byste se během hudby, která zní, 

uvedli do většího klidu 

a jen absorbovali hojivý plamen v hudbě,  

mohli byste jít domů 

a zítra by byly vaše problémy vyřešené.

Celé napětí a úzkost vašich problémů by odešla,  

protože vy byste dovolili Substanci a Moci „Přítomnosti“ Vzestoupeného Mistra 

jehož hudba by hrála, 

aby se ukotvila kolem vás; 

a kdybyste kontaktovali problém znovu, 

tak byste vyšli dříve,

než byste se do probému dostali

a rozpustili ho.

Připomeňte si znovu, 

co Nejvyšší Božský Ředitel (šéf) řekl: 

„Vaše pozornost je vaše schopnost koncentrace. 

Váš pocit je vaše Moc kvalifikace. 

Váš duševní obraz 

je vaše Síla představivosti.“ 

Pak kdykoli přemýšlíme o Plánu,  

náš úplně první závazek je, 

vlévat naši nejintenzivnější Lásku 

k naší „Požehnané JÁ JSEM Přítomnosti“

která nám dává 

a vždy nám dává všem dobro 

a nic než dobro. 

Měli bychom Ji nabízet všechno, 

co jsme a  co máme, 

do jejího (svého) Srdce,  

a vyvolávat dál Její Neomezené Světlo, 

aby nás zaplavilo 

a všechno v našem životě dělalo s Její Autoritou, 

Vítězstvím, Svobodou, Ochranou, 

Dokonalostí, Věděním, Boží Spravedlností,  

a marnotratnou dodávkou každé dobré věci,  

abychom přinutili „Jeho Božský Plán“  

ovládat nepodmíněně všechno, 

co uděláme každý den. 

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Jediná neměnná a skutečná Pravda je Ta o Boží Přítomnosti v každém z nás
  a o Vesmírných Principech,
  které jsou pevně dané jako Nejvyšší Spravedlnost pro každou bytost v jakékoliv vibrační dimenzi.

  Vše ostatní je jen proměnlivá interpretace
  individuální reality podle pocitů, tužeb, očekávání,
  přesvědčení každé bytosti.
  A tak tu na Zemi máme téměř 8 miliard pravd. 🥰