Face Building,  Zdraví a Krása

JAK JÍST PRO KRÁSU OBLIČEJE

Běžně se jí několikrát denně.

Učil vás někdy někdo, jak správně jíst,

abyste budovali správnou okluzi, udržovali zdraví TMJ (temporomandibulárního kloubu),

využívali správné svaly obličeje pro podporu své přirozené krásy a jejího maximálního potenciálu?

Abyste nadměrně nevyužívali svaly, které způsobí táhnutí obličejových rysů dolů?

Že vám toto nikdo nikdy neřekl?

A že by to mělo tak významný vliv na obličej, a dokonce i na zdraví těla 

a mysli?

Každé rozkousání sousta se děje prostřednictvím práce žvýkacích svalů a pohybu čelistí, které jsou ukotveny v hlavě v místě zvaném TMJ.

Můžete tuto aktivitu dělat konstruktivně,

ale také destruktivně.

V jistém věku (dnes díky technologiím i v brzkém mládí) začnou lidé, prostřednictví špatného sklonu krku a hlavy, používat žvýkací pohyb a mimiku k postupné destrukci obličeje.

Nepřeháním.

Stačí jíst ve špatném úhlu hlavy a krku a TMJ se posouvá ze své dokonalé pozice jinam 

a započne to změnu vašeho skusu.

Také to změní pozici jazyka 

a díky tomu začnete nadměrně používat svaly ve spodní části obličeje,

což vede ke dvojité bradě, hlubokým nosoretním rýhám,

prodloužení místa zvaného philtrum 

– vzdálenost mezi vrcholkem horního rtu a počátkem nosu. 

To jde v ruku v ruce s návyky při mluvení, kdy se více odkrývají spodní zuby.

A tak,

než začnete jíst, zaujměte správný postoj – spíše posed.

Vytáhněte temeno do výšky, mírně zasuňte bradu dozadu

a perfektně narovnejte krk a páteř – stáhněte i břišní svaly.

Tímto usadíte TMJ do správné pozice.

Mírně zdvihněte koutky úst nahoru

a můžete začít vkládat do úst malé kousky jídla.

Neopírejte se o stůl lokty, protože to nutí dát hlavu opět do mírného předklonu.

V žádném případě se hlavou nepřitahujte k jídlu, 

ale jídlo vidličkou přitáhněte k ústům tak,

že hlavu udržujete ve správné, vzpřímené pozici.

Sousto v ústech nerozmělňujte na předních zubech, 

ale jen, pokud je to nutné, 

párkrát rozkousněte na menší kusy 

a ihned pošlete na zadní stoličky – nejlépe souměrně na obě strany.

Při žvýkání používáme svaly horní části obličeje (svaly lícních kostí a horního rtu),

ne svaly brady – jinak táhnete koutky úst směrem dolů 

a ostatní svaly spodní čelisti, což v důsledku ničí kontury obličeje.

Čím rovnější budete mít držení krku a hlavy, 

tím snazší to vše bude – automaticky 

i při jídle bude jazyk ve vyšší pozici 

a k tomu se připojí i správný pohyb svalů obličeje.

Můžete si v zrcadle zkontrolovat, 

že když jíte s perfektně rovnou hlavou a krkem, 

uvidíte, že nepoužíváte ani při žvýkání v nadmíře obličejové svaly.

Jakmile ale jen mírně posunete dopředu krk s hlavou,

jazyk sklouzne do nízké pozice 

a dochází k nadměrné mimice a s tím i postupnému rozvolnění těchto svalů.

Když jíte se správnou pozicí hlavy, krku a jazyka, 

vytváříte také správný návyk polykání,

který při každém pohybu polknutí vytváří specifický tlak 

a vibraci do struktury kostí obličeje a lebky 

a udržuje, nebo zpočátku vytváří, správné usazení 

a strukturu kostí směrem ke kráse obličeje, 

tvaru lebky a tím správné funkci mozku.

Vše v těle je propojený systém, 

vzájemně se ovlivňující 

a krása s dokonalým zdravím začíná v rovném držení páteře, 

hlavy a správné pozici jazyka.

Jezení, pití, polykání, mluvení, dýchání.

Text: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Stvořitel vytvořil naše tělo dokonale.
  Vložil do něj vše tak,
  abychom měli vždy možnost Svobodné volby.
  Proto ani TMJ nevytvořil tak,
  aby byl u každého postoje jen na jednom místě.

  Tělo ví, kde je dokonalá pozice,
  ale my máme na výběr. 🥰
  Buď ji svým postojem těla a nastavením mysli budeme udržovat Dokonale,
  nebo necháme vše podlehnout gravitaci a energetickému poklesu
  – vše jde v ruku v ruce s tím, jak sebe vnímáme,
  jak se cítíme,
  jaké máme denodenní návyky
  – zda svou aktivitou projevujeme navenek Boha či Bohyni,
  nebo se necháme napasovat do nějaké škatulky vnějšího světa,
  uvázat řetězy destruktivních myšlenkových programů,
  které způsobí postupný pokles a rozpad fyzické formy. 🥰❤