Transformace,  Videa

JAK SE ZBAVIT POCITU VINY

Pokud neustále vytahujete myšlenkami vaše stará selhání, či domnělé chyby z minulosti, 

tak si je nosíte do současnosti. 

Ničemu dobrému to neslouží, tvoříte to jen stále znovu a trápíte sami sebe. 

Přiznejte si, že minulost je pryč a nemá význam jí věnovat pozornost. 

Jediné, čemu má smysl věnovat své myšlenky a pocity, 

je to, co chceme. 

Proto, když se vám objeví nesouladná myšlenka na minulé selhání, 

zastavte to ihned a přesměrujte své myšlení na to, co chcete. 

Ve svém videu to moc hezky vysvětluje Bára Englischová. 

Na zastavení nesouladných myšlenek pak můžete použít jakoukoliv metodu z její kuchyně, 

nebo od Saint Germaina.

„Stop!  Já zavírám dveře, ty zůstaň venku!“

Gabriel