Já Jsem

REVOLUCE, HNĚV, VÁLKA, NAPOLEON

Vezměte si váš současný stav 

takového extrémního chaosu: 

stávky, agitace a všechny existující podmínky, 

které nic nezlepšují, 

ale mnoho lidí připravují o peníze, které tolik potřebují. 

Nic to neřešení.

Je to příčinou každé revoluce,

která kdy přišla v jakékoli zemi na světě. 

Když přijdou revoluce, 

znamená to jen statisíce nebo miliony životů odříznutých od příležitosti, 

pro kterou byly v tomto vtělení určeny. 

Dnes, Pánové, čelíme stavu, 

který na této Zemi ještě nebyl. 

Stav, který v Evropě panuje 

– byl jsem tam každý den

 – se nedá popsat. 

Nepokoušel bych se vám to říkat. 

Tato podmínka vznikla díky tomu, 

co jsme nazvali „zlověstnou silou“,

která je pouze nesouladnou lidskou akumulací hromaděnou po staletí; 

a lidstvo nikdy předtím nepochopilo, 

že za tyto podmínky je zodpovědné pouze ono samo.

Když si lidstvo myslí, 

že upraví podmínky jednotlivců, měst, států nebo vlád 

prostřednictvím nesvárů, nenávisti a hněvu, 

pak udělalo nekonečnou chybu Života. 

Je pravda, že jedna podmínka nahrazuje druhou,

prostřednictvím válek, 

ale neexistuje žádné řešení. 

Podívejte se na Evropu, kde jsem tolik staletí pracoval, 

a když jsem si myslel, že mám někoho, 

na koho se budu moci spolehnout při provádění pokynů, 

také selhal. 

Když jsme Napoleona vycvičili a přivedli na místo, 

kde slíbil ochotnou poslušnost

– což by stvořilo Spojené státy Evropské

– začal pociťovat sílu a řekl Nám, které osobně znal: 

„Já Jsem Ta Síla. “, což ve svých tichých chvílích věděl lépe. 

Věděl, že Nanebevzatí Mistři mu pomáhají 

a dali mu Sílu. 

Když už nechtěl v daný okamžik poslechnout, 

řekl jsem mu v mém vlastním bytě v Paříži: 

„Napoleone, pokud nebudeš pokračovat v poslušnosti, 

tvoje hvězda dnes večer zapadne.“ 

Absolutně odmítl a zbytek příběhu znáte.

 

Tak je tomu s každou lidskou bytostí na této Zemi, 

která odmítá poslušnost svému vlastnímu Zákonu Života. 

Nežádali jsme ho, 

aby Nás poslouchal, 

ledaže by Naše Moudrost věděla o potřebě času. 

Tak je tomu i dnes. 

Tak to bylo v každé civilizaci, 

která tu kdy byla. 

Těch pár lidí, 

kteří si pamatovali a byli ochotni být poslušní, 

nestačilo k udržení rovnováhy ve světě pocitů lidstva.

Saint Germain, Překlad + foto: Maia Špačková