MAIA TEXTY

NADVLÁDA NAD TĚLEM

Musíte každý den jasně říci, kdo je doma pánem.

„Mé tělo,

já přikazuji,

buď silné

a buď otevřené,

pouze pro přijímání vědomí

Nanebevzetých Mistrů

a buď Dokonalým výrazem

Boží Síly

Toho Mocného

„JÁ JSEM“!

Přijmi Jeho krásu

ve své formě a výrazu!“

Pakliže to neuděláte, tělo si bude říkat o vaši pozornost.

A čím více mu ji dáte, tím více vám bude vládnout.

Vládnout neznamená to, že by snad chtělo udržet svou věčnou prosperitu na kterou je ve své skutečné podstatě naprogramováno, nýbrž to, že bude uvádět do chodu průměr obecného vědomí, protože se mu nevědomě dává pozornost. Jak mluvíte, o čem nevědomě přemýšlíte, čím se obklopujete, jak se vidíte, 

Na maličkou chviličku mrkněte kolem sebe.

Chcete mít předem určený věk dožití?

Chcete prožívat obecně nadiktované projevy stárnutí?

Musíte se skutečně rozhodnout. 

Uznat Vnitřní Přítomnost a dát ji veškerou Moc, která Jí náleží.

ROZHODNUTÍ a MOC jsou dvě křídla duše. 

Když uděláte Rozhodnutí s jeho doprovodnou Silou, duše může vystoupat na další úroveň Mistrovství.

Vnitřní Přítomnosti musí být uznána a k ní připojeno uvědomění, že jen Ona zde je Bůh v Akci v každém činu vašeho života.

Je dobré připomenout a možná to už někteří z vás poznali, že zpočátku „vnější já“ nachází jakoukoliv výmluvu, aby si získalo vaši pozornost (ať už na vnější události, nebo na fyzické tělo).

Když to uchopíme vzhledem k tématu, pak jediné zaručené osvobození z jakéhokoliv tělesného stavu nastane, jakmile odvedete svou mysl mimo tělo a udržíte ji tam co nejdéle.

Pakliže se zdá, že je v těle nebo na něm něco, co by potřebovalo opravu, udržte svou mysl u Zdroje (u Boha) a držte ji tam až do stavu, kdy zmizí tato disharmonie. Když to skutečně uděláte – tedy, když se uvedete do stavu mysli, že není nic, co by potřebovalo léčit, protože držíte mysl u Boží Přítomnosti, kde je vše Dokonalé, pak zjistíte, že to, co vykazovalo na vnějšek disharmonii, velmi brzy zmizí.

Mám osobně vyzkoušeno, že pomocí Saint Germainových afirmací lze během několika minut odstranit extrémní akutní bolest zubu – bez bylinek či léků, nebo vnějšího zásahu. A když se vám v tu chvíli podaří odvést pozornost k Přítomnosti, pak se tato bolest již nikdy nevrátí. Vyřeší se dokonale.

Chce to jen trénink, ale když přijde nějaký akutní stav, velmi často je teprve pak člověk schopen silného zaměření.

Použila jsem větu: 

“JÁ JSEM Ta Přítomnost

a zde udržuji Své Vědomí.“

Tím ZDE je myšleno to místo, které si říká o vaši pozornost.

Každý, kdo okamžitě praktikuje to, že se v podobné situaci obrátí myslí ke své Boží Přítomnosti, pozná a ví, že „Přítomnost“ je nejmocnější léčivý činitel ve Vesmíru.

Mnozí, použitím této aplikace, naleznou okamžité osvobození z jakékoliv tělesné podmínky, která se snaží o udržení pozornosti. Ve skutečnosti Ti z vás, kdo si osvojí tento stav myšlení, nedělají nic jiného, než že vezmou svůj problém do Velkého Ticha, kde ve skutečnosti není nic, co by bylo potřeba léčit, protože v Tichu je pouze a jen DOKONALOST.

A tak cokoliv se zdá, že je nedokonalé, může být tímto postupem velmi rychle ovládnuto.

Ten, kdo dovoluje mysli, aby byla zaměřená na nějaké tělesné poruše či nedokonalosti, nebude nikdy skutečně svobodný. Mysl svou pozorností dovoluje tento nechtěný stav udržovat. Totéž platí, pokud tělesnou podmínku někdo popírá, protože čím více to popírá, tím více se s touto věcí váže. Při popírání nějakého stavu spočívá pozornost právě na té věci, ze které si ten dotyčný přeje být propuštěn.

Při opravdovém praktikování Přítomnosti Boha musíte vědět, že je pouze Jedna Inteligence, která může jednat, Jedna Moc k použití a Jedna Láska, se kterou to vykonáte. Musíte vědět, že uvnitř sebe máte Vítěznou Aktivitu v každém momentě svého života.

Potřebujete-li tedy ovládnout nějakou podmínku, bez ohledu na to, jaká je, použijte svá křídla Odhodlání a Moci a řekněte:

„Bože, vyřeš tento problém a udělej to okamžitě! 

Já dávám Ti veškerou Moc, 

která Ti náleží! 

Já uznávám Tě jako Jedinou Aktivitu! 

Proto toto zjevení nemá žádnou realitu 

a rozpouští se okamžitě před Tvou Mocnou Přítomností!“

Můžete také, jestliže si to budete uvědomovat, 

mluvit ke svým částem fyzického těla a k orgánům a žádat od nich poslušnost:

„Teď jsi v dokonalé normální aktivitě a dívej se, že ji udržuješ.“

(Mluvíte ke konkrétní části těla nebo orgánu…)

V době, kdy je život udržovaný ve fyzické formě, je do tohoto procesu zapojeno nesčíslně mnoho malých pracovníků uvnitř těla, jejichž povinnost je znovu vystavět atomovou strukturu formy a udržet ji v Dokonalém řádu.

Můžete tedy říci této části Životní Aktivity:

„Dívej, jak je mé tělo ohebné, 

v Dokonalé formě a nádherné“, 

jak mé vlasy, oči 

a každá část mě 

září Světlem Vnitřní Aktivity.“

Tato věta se dá říkat jako básnička a ohromně povznáší. 

Uvidíte, co budete cítit. 😉

Vytvořila jsem si pro sebe maličké vylepšení:

„Dívej se, jak je mé tělo ohebné, 

v Dokonalé formě a nádherné; 

jak moje vlasy, oči, zuby, pleť 

a každá část mě 

září Světlem Vnitřní Aktivity.“

Faktem je, že vaše vědomí je absolutním pánem každé činnosti těla a vy jej můžete zformovat do dokonalého stavu a normy.

Opravování a zdokonalování fyzického těla se děje skrze Elektron. Řekněte tedy svým inteligentním pracovníkům v těle toto:

„Dej se do práce a dívej se, 

jak každá částečka této struktury 

je nahrazena Boží Dokonalostí.“

Tuto větu si říkejte nejlépe před spaním.

Uvědomte si přitom, že jste právě zapřáhli do práce inteligentní Bytosti, které se vám ve všem podrobí.

Musíte vědomě tlačit na tyto pracovníky, že Dokonalost je stálá.

Elektron je Ohniskem Perfektní Energie, 

která těmto vědomým pracovníkům v těle zobrazuje svou Dokonalost.

Jinými slovy, Elektron v sobě udržuje vzor ze Zdroje, 

tedy obsahuje tu Dokonalost, po které toužíte, v té nejlepší Božské harmonii.

Text + fota: Maia Špačková

2 komentářů

 • Avatar photo

  Katerina

  Milá Maio,
  další klenot ve tvých textech. Jak jsem vděčná, že jsem už před lety objevila tvoje stránky. Ne vždy je snadné chápat, „jak se věci mají“ a Ty zde velmi krásně všechno objasňuješ. Mít myšlenky pod kontrolou není vždycky jednoduché, ale už jen fakt, vědět o tom, jak je důležité být vědomým tvůrcem a každodenně na tom pracovat a aplikovat ve svém životě, je velkým krokem kupředu.

  • Avatar photo

   Maia

   Milá Kateřino,
   vždy velmi ráda slyším (čtu),
   že texty probouzí vaši Moc.

   A ano,
   mít myšlenky pod kontrolou,
   obzvláště v dnešní době,
   to je krásná výzva. 🙂 🙂 🙂