Já Jsem,  PENÍZE,  Tvoření

10 AFIRMACÍ PRO TVOŘENÍ A VYJÍMEČNÉ NÁPADY

„JÁ JSEM Tvořivost (Kreativita) Boha v Akci.“

„JÁ JSEM Inspirován, 

abych přinesl vše, 

co Bůh chce, 

ve prospěch druhých.“

„JSEM Osvětlující, Odhalující Přítomnost, 

která mi ukazuje, 

jak manifestovat Božský Plán pro tento projekt.“

„JÁ JSEM Odhalení, 

co mám tvořit, 

a tvořím to Dokonale.“

„JÁ JSEM Velké Bílé Bratrstvo v Akci 

a přináším nyní, co má být.“

„JÁ JSEM Bůh v Akci, přinášející to, 

co je přínosem pro lidstvo.“

„JÁ JSEM inspirován právě teď 

k vytvoření Dokonalého Umění (literatura, vynálezu atd.)“

„JÁ JSEM oproštěn od veškerého zájmu a myšlenek na jakýkoli projekt, 

který není součástí Božského Plánu.“

 

„JÁ JSEM vědomě vstupující ve svém Vyšším Těle na Vzestoupenou Mistrovskou úroveň, 

kde pracuji v souladu s Mistry, 

abych přinášel vše, 

co je ku prospěchu lidstva.“

„JÁ JSEM Jednota s Myslí Boha 

a odhaluji vše, 

co (JÁ) JSEM chtěl vytvořit.“

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)