Transformace,  Zahrada

To, co milujeme, se musíme naučit nechat o samotě

Na tvém místě

bych květinu nelákala,

takováto přehnaná péče

by jí mohla uškodit.

Nechť si půda odpočine

od všeho kopání

a nechte ji uschnout,

než ji znovu zalijete.

Lístek se naklání,

aby si našel směr,

dejte mu šanci

najít si sluneční svit.

Mnoho věcí zakrní

jen kvůli přílišnému popichování,

příliš horlivé něze.

To,

co milujeme,

se musíme naučit 

nechat o samotě.

Naomi Long Madgett, foto: Maia Špačková