Transformace

JEŠTĚ JEDNO NÁBOŽENSTVÍ?

V příštích mnoha letech ti, kdo přijdou z nebe,

nemusí být členy Světelné rodiny.

Budou na této planetě jejich zrcadlem.

Řekli jsme vám, že to, o čem byste se měli poučit, je autorita

-musíte se stát vlastní autoritou

a nesmíte už přenechávat rozhodovací proces lidem z vlády,

nebo rodičům či učitelům nebo bohům.

Je na čase, aby se lidé Země stali suverénními.

Lidstvo potřebuje být obelstěno,

než dokáže probudit své vědomí.

Mnozí z vás zjistí, že jsou velice frustrováni.

Budete vidět věci, které jiní nevidí,

uvidíte,

jak na této planetě zavládne masová mánie,

a nebudete schopni s tím žít.

Uvidíte masy lidí kráčet k falešnému bohu, který je bláznovstvím.

Začínáte cítit, co by mohlo přijít.

Je to strašlivý úkol, nést světlo:

jakmile ho jednou vpustíte do svého těla,

už se nedá zastavit.

Není možné říci:

„Odcházím ze světelného týmu. 

Už nechci být považován za člena Světelné rodiny.“

Někteří z vás budou občas mít chuť to udělat,

ale když je světlo jednou tady,

věc je hotová.

Chceme, abyste si uvědomili,

že ony kosmické bytosti na této planetě a kolem ní,

které považujete za „padouchy“

a s nimiž vaše vládní kruhy uzavřely smlouvy,

se zabývají týmiž problémy jako vy.

Jsou to bytosti, které zpětně odrážejí vaši víru a dramata.

Chovají se jako zrcadlo odrážející váš vlastní svět:

s čím mlčky souhlasíte

a co vaši vůdci s vaším souhlasem dělají po celém světě.

V čem se váš mlčenlivý souhlas s vládou

a médii a způsobem života,

na nějž jste zvyklí,

liší od krávy zmrzačené mimozemšťanem?

Tihle mimozemšťané,

kteří sem přicházejí,

nedělají nic jiného než váš vlastní biologický druh.

Masy dovolí vůdcům, aby si dělali, co chtějí,

protože masy nepovstanou a neřeknou:

„Hej, s tímhle já nesouhlasím!“

Na Zemi panuje sebeuspokojení.

Převládající vědomí na planetě je:

„Udělejte to za mě.

Já tu zodpovědnost nechci mít.

Staňte se mým vládním úředníkem.

Staňte se mým učitelem.

Staňte se mým šéfem.

Řekněte mi někdo, co mám dělat.“

Mnozí z vás,

kdo studovali a používali svou schopnost rozlišování,

budou šokováni a zděšeni bláznovstvím a ideologickým uctíváním,

směřujícím zbytek lidské rasy na jisté bytosti z kosmu,

vydávající se za vaše stvořitele,

přestože nemají těla,

která by se podobala vašim.

Dokáží uskutečnit mnoho věcí

a podělí se o mnoho technologií.

Možná, že vyléčí některé neduhy,

které nejprve pomohli vytvořit tím,

že poučili vaše planetární vědce o „bakteriální válce“!!!

Budete znechuceni společností,

protože se nebudete moci s novými bohy identifikovat

a uchýlíte se do ústraní.

Chápete, že noví bohové mohou být ještěři?

Myslíte, že je to trochu legrační?

Podržte si klobouky,

protože nemáte představu, co přijde.

Kdybychom vám řekli všechno,

co přijde,

už dávno byste se rozutekli.

Ach, drazí lidé,

čeká vás dobrodružství,

a jen vy můžete to dobrodružství provést.

Nefyzické říše vás neustále podporují

a členové Světelné rodiny jsou celou dobu kolem vás a s vámi.

A přece je na vás zvládnout zákony,

které s vámi sdílíme,

a zakotvit je na této planetě.

Až začnete věřit všemu,

co vás učíme – důvěřovat identitě,

důvěřovat synchronicitě, důvěřovat tomu,

že jste součástí plánu,

pak zjistíte,

že i uprostřed nejhorší katastrofy

a nepřízně osudu,

budete schopni odporovat zákonům lidstva.

———————————————————————————————————————

DODATEK :

Cíl Trilaterální komise: 

Hlavním cílem operace covid-19 je urychlení procesů změny lidstva

Nové osvobozené lidstvo, 

jehož počet bude díky naší právě probíhající operaci C-19 a na ní navázané další 

– daleko hlubší 

– procesy zásadním způsobem redukován, 

bude znamenat zrození nového člověka 

a přípravu cesty pro vstup vyšších entit do našeho časoprostoru. 

Teprve to zcela změní podobu světa, 

jak ho známe. 

Nesmíme zapomínat na to, 

že právě tento metafyzický cíl, 

je skutečným důvodem, 

k němuž své síly napínáme.

První část textu: Barbara Marciniak z knihy Poslové úsvitu; fota: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Radka

  Někdy mě napadá: „Šťasten ten, kdo nic neví“. 😀 I když vlastně nikdo nic neví, můžeme se jen domnívat, co a jak bude. A zaměřovat tak, abychom tím prošli s láskou.

  • Avatar photo

   Maia

   Informace = Světlo
   Nedostatek informací = temnota

   Již delší dobu cítím, že svět vypadá tak, jak vypadá, díky nedostatku informací, jež by poskytly širší obraz.
   Zato jsou lidé zahlceni kusými informacemi, které neposkytují možnost, vidět celou tapisérii. 🙂