MAIA TEXTY

SMRT NÁS UČÍ, ABYCHOM NEMUSELI UMÍRAT

A Ježíš řekl: 

„Kdo zachovává mé slovo,

nezemře na věky.“

Co je myšleno tím slovem,

které vám dá Moc zvítězit na fyzickou smrtí?

To může být objasněno slovy,

kterými pokračoval:

„Nikdo mi nemůže vzít Život,

ale já ho dávám sám od sebe.

Mám Moc svůj Život dát

a mám Moc jej opět přijmout.

Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“ (Jan 10:18)

Když nad tím chvíli zameditujeme,

tak z jisté úrovně vědomí pochopíme,

že Ježíš těmito slovy sděluje,

že fyzická smrt je volitelná.

Jsme zodpovědní za svůj život

i za to, zda se ho vzdáme.

Jak dále Ježíš potvrzuje,

když nad danou myšlenkou budeme meditovat,

dokud si ji neosvojíme,

pak všechny další myšlenky, které k nám budou přicházet,

s ní budou v harmonii.

Když se tak stane, 

realizuje se přirozené Božství.

Ježíš nám svými slovy sděloval,

že smrt nad námi nemá žádnou moc,

pokud jí ji sami nedáme.

Smrt se realizuje z nevědomosti.

Každý, kdo zemře,

zemře pro nás,

aby nás učil, jak smrt funguje,

abychom jí nemuseli projít také

-pokud to pochopíme.

Text + foto: Maia Špačková