Já Jsem,  PENÍZE

JISTÝ ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ

Vaše podnikání je důležité; 

vaše vnější aktivita je důležitá, 

jako prostředek, jako kanál, 

kterým můžete vlévat 

Sílu své „Přítomnosti“ do činnosti lidstva.

Pamatujte si, že vše, 

co můžete použít z inteligence

která kdy vyšla od jakékoli lidské bytosti na Zemi, 

pochází z této „Přítomnosti“

Někdy máte sklon si myslet, 

že sbíráte nápady zvenčí, a děláte to. 

Ale jen sbíráte nápady ostatních, prostřednictvím dalších lidí. 

Některé jsou dobré, některé nejsou.

Proč se tedy neobrátit ve vašem současném chápání k této „Velké Přítomnosti“?

Každý z vás, 

každou noc před spaním, 

zaměřte svou pozornost tímto směrem 

a požádejte Ji, 

aby vám poskytla dokonalé nápady,

týkající se vašeho chování a vašeho podnikání.

Tímto způsobem zavoláte Nekonečnou Energii SvětlaSíly, Odvahy a Inteligence

aby řídila vaši aktivitu ve vašem světě. 

A vy z toho můžete udělat jakýkoli úspěch,

který jste si vybrali. 

A nebude před vám v této aktivitě stát nic. 

Poté, co se vaše firma stabilizuje díky úspěšnému konání,

můžete zavolat „Přítomnost“,

aby vám poskytla někoho, 

kdo se postará o vaše podnikání. 

Zjistíte, že jste schopni mít prostředky a čas na to, 

abyste použili Řídící Inteligenci

vyšli ven 

a šířili tuto věc mezi ostatní, 

kteří ve svém Srdci chtějí o tomto Velkém Světle vědět.

St.Germain, překlad + foto. Maia Špačková