Já Jsem,  PENÍZE

TVŮRČÍ SCHOPNOST VYTVOŘIT COKOLIV

Ten, kdo rozumí své Tvůrčí schopnosti, 

musí vědět, že si může vytvořit 

cokoli bude chtít, 

v jakékoli rychlosti vibrace, 

kterou si přeje udržet, ať už je to Světlo, 

nebo jakékoliv jiné zhuštění, 

jež si může zvolit k udržení.

Vězte, že jste schopni změnit myšlenku ze stavu Světla na velmi hustou kondenzaci, 

jako je železo. 

Pak si člověk může pomoci tím, 

co dělá každou chvíli, 

že vědomě a podle libosti silněji využije vědomého zaměření pozornosti a udržuje ji na tom, po čem touží.

Pozornost je kanál, 

kterým Boží Mocná Energie prostřednictvím myšlenek a pocitů 

proudí k cílenému uskutečnění. 

(St.Germain, překl. + foto: Maia Špačková)