Já Jsem

TĚLO: AFIRMACE

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!

Převezmi velení nad mým tělem. 

Utvářej jeho Dokonalost 

a ovládej ho svou Nadvládou. 

Toto je Tvůj Život – promítni teď do něj

Své Mocné Paprsky Světla a Lásky, 

Své Mocné Proudy Energie. 

Natáhni Své Milující Paže 

a přitáhni Zdraví, Radost a stále dobrý Pocit Naplnění do tohoto těla, 

které je v Božském Řádu 

a je odrazem Tvé JÁ JSEM Přítomnosti. 

(Text + foto. Maia Špačková)