Já Jsem

KDYŽ SE VYNOŘÍ PROBLÉM…

Přeji si, aby si každý student nechal před sebou rozvinout skutečnost, že je jediným vládcem svého Života a jeho Aktivity a aby si vybral, co chce ve svém životě projevit – a vždy si byl vědom toho, že se nemá zastavovat a obávat se té či oné individualizace. 

Má svou vizi, která je vnitřní Aktivitou Boha, zafixovat na svůj Cíl a držet ji tam s pevným, radostným odhodláním, dokud není Cíle dosaženo.

Vězte, že neexistuje nikdo, kdo by se měl pokoušet radit druhému. Bůh v každém je jediný, který ví, co je pro každého jednotlivce nejlepší. 

Ti, kteří zažívají neharmonickou aktivitu, by měli jít tam, kde mohou být naprosto v tichu a nevyrušováni; pak podle svých nejlepších schopností vstoupit do Velkého ticha a jakmile se ztiší, říci: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Požaduji znát správný postoj a aktivitu, které bych měl při úpravě a řešení tohoto problému zaujmout!”

 

Pokud odpověď nepřijde najednou, vstupujte každý den znovu do Ticha a dále požadujte, aby vyšla Božská odpověď. 

Také požadujte, aby byl prostřednictvím Vnitřní vize ukázán každý detail, který by měl být proveden. 

Pak najednou, možná tehdy, když je to nejvíce neočekávané, přijde do vnějšího vědomí úplné nezpochybnitelné řešení problému, nebo situace. 

Nikdo by neměl pociťovat úzkost, nebo ztrácet naději kvůli vnějším podmínkám, když rozjímáním po několik okamžiků může jen odhalit skutečnost, že existuje pouze jedna Moc, Energie nebo Aktivita, kterou lze použít, nebo která se používá – a která je Bůh!

Když se člověk obrací jen na tuto Nejvyšší „Přítomnost“ a požaduje správné řešení jakéhokoli problému nebo situace, bude to vyřešeno, nebo upraveno tou nejúžasnější Božskou Aktivitou. 

Božské řešení přesáhne daleko vše, co si vnější mysl dokáže představit.

 

Saint Germain (I AM Discourses), volný překlad + foto: Maia Špačková

6 komentářů

Přidat komentář