MAIA TEXTY

NA CO MYSLÍTE, TO PŘIVOLÁVÁTE, I KDYŽ TOMU ŘÍKÁTE „NE“!

Čím lépe rozumíme Zákonu přitažlivosti,

tím více máme chuť se zapojit do záměrného tvoření.

Vždy byly nějaké doby, vždy o nich lidé říkali, že jsou těžké.

Současnost má ale jednu výjimečnost

a tou jsou média.

Především jedinečnost internetu, která tu v historii,

jež je nám vykreslována ve školách, asi nebyla.

Ale, kdo ví…

To, čemu se v myšlenkách věnujeme, bez výjimky k sobě přitahujeme.

A současná média, obzvláště rychlost internetových zpráv,

nebo slovních projevení jistých jedinců na sociálních sítích,

mají tendenci se bleskovou rychlostí zachycovat do myšlenek čtenářů,

aby kradli jejich Moc pozornosti 

a aby lidé nevědomě k sobě přitahovali to,

co žádá pár jedinců, 

jenž tahají za nitky loutek viditelných v politice a šoubyznysu.

Vždy dostáváte to, na co myslíte, 

ať už o to stojíte, nebo ne.

V současnosti je jedno téma, o které nikdo nestojí,

přesto mu stamiliony lidí věnují každý den pozornost

a myslí na to.

Myslí na to, a říkají tomu NE!

Ale vesmír nezná NE!

Zná jen to, 

čemu věnujete často pozornost, 

a to si překládá tak,

že toužíte mít to ve své realitě jako viditelnou, hmatatelnou věc.

Umím si představit, že víte, 

o které téma jde

a že mnoho z vás, kdo tyto stránky čte, 

tomu tématu nevěnuje moc pozornosti,

protože si jste vědomi těchto principů.

Ale také jistě občas vidíte nadpisy, 

na sociálních sítích i ve vaší bublině 

vám občas probleskne nějaké nežádoucí sdílení

nebo kousek diskuze,

článku nebo rozhovoru o tomto tématu, 

a také víte, 

kolik životní energie v podobě peněz

se do tohoto jevu den co den vkládá,

aby bylo udržováno při životě, 

i když se nachází v kómatu.

A tak znovu připomenu, 

když myslím na to, co si přeji, 

díky Zákonu přitažlivosti myšlenka roste a roste 

a je stále silnější a silnější.

A takto Zákon přitažlivosti funguje i v případě, 

kdy myslím na něco, co si nepřeji.

I tato myšlenka roste a sílí a čím je silnější, 

tím více skutečnost přivolává 

a tím roste pravděpodobnost, 

že se stane.

Když vidíte něco, co se vám líbí a říkáte: 

“Ano, to by se mi líbilo to mít, nebo tak žít“

pak pozorností, kterou té věci dáváte, 

ji přivoláváte do svého světa.

Když ale vidíte něco, co vůbec nechcete a říkáte:

“Ne, ne, ne, to v žádném případě nechci, to by se mi nelíbilo“, 

pak to svou pozorností také přivoláváte.

Neexistují výjimky.

Když věnujeme jisté věci nějakou pozornost, 

ihned to v nás vzbuzuje vibrace 

a když je udržujeme dostatečně dlouho,

(naštěstí je v tomto Vesmíru časová pojistka),

pak Zákon přitažlivosti tuto věc přivede do naší zkušenosti.

Pozor tedy na slůvko NE!

Když se provolává „NE, to nechci, ať to jde pryč!“

pak se ta věc ve skutečnosti přivolává,

protože ve vesmíru založeném na přitažlivosti neexistuje „zápor“.

A tak, i když tomu říkáte NE, 

ta pozornost upřená na tento nežádoucí objekt,

ve skutečnosti za vás vibračně říká: 

“Ano, přijď ke mně, ty věci, kterou já nechci!“

Jasněji již nelze popsat to, 

co se ve skutečnosti v této době děje

a jak lidé tím, jak hlasitě říkají NE,

tuto nežádoucí věc spolutvoří.

Média a politici hrají perfektně svou roli, 

a loutkovodiči, jenž znají principy tvoření,

jim za oponou tleskají, 

a mají již pro vzorné žáčky připravený cukříček.

A lidé ve své nevědomosti,

jsou strůjci toho, co ve skutečnosti nechtějí.

Pak obracejí svou pozornost na pár jedinců, 

od nichž žádají spasení,

aby jim tito zachránci,

upřením ještě více pozornosti na nechtěné věci na masových demonstracích,

pomohli dotvořit přesně to, 

na co křičí „NE“!

A pak zde máme něco, 

čemu se říká „individuální světy“.

Je to osobní realita každého z nás, 

kdy nikdo na nikom a na ničem není závislý.

Kdo to pochopí, cválá na koni Svobody.

Nikdy nic nežádoucího nemůžete pozvat do svého světa, 

pokud věnujete převážně většinu dne pozornost tomu, 

co chcete.

Ať již tím, že se díváte na něco, čemu říkáte ANO,

či si tisíckrát za den kladete dokonalou otázku „Co je to, co chci?“,

nebo se věnujete ve svých představách částem reality takové, 

jakou ji chcete mít.

Před několika týdny jsem četla zajímavou zprávu,

která krásně zapadá do znalosti o tom,

že každý máme svou realitu podle toho,

čemu věnujeme svou pozornost.

V Japonsku objevili starého pána, který žije na samotě

a tento stařík do dnes žil ve vědomí toho,

že v Japonsku jsou fašisté.

Byl tak zaměřen na způsob života se zaměřením na to, 

že je v jeho zemi tento nežádoucí stav,

aniž by nezaznamenal, 

že před několika desítkami let 2. světová válka skončila.

Já v tom viděla velmi jasné sdělení 

s vědomím toho, 

že v tomto vesmíru má každá věc má oba konce.

A tak je možné, 

a také se tak i v minulosti individuálně v mnoha případech dělo,

žít v takové své vlastní realitě, 

že ten dotyčný nezaznamená nic z vnějšího stavu lidstva.

Ani válku, ani krizi, 

ba v krajním případě 

ani konec světa. 🙂

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

Přidat komentář