Videa

Stop WHO! – Mlčení nesmí být souhlas. Do konce listopadu 2023 je nutno smlouvu na vládní úrovni odmítnout.

Jen do konce listopadu 2023 může vláda České republiky vyjádřit nesouhlas,

nebo námitky s připravovanou pandemickou smlouvou.

Ano slyšíte dobře. Všechny EU státy mají do konce tohoto měsíce odeslat své námitky.

Jestli tak neučiní, bude to bráno jako plný souhlas s touto ďábelskou agendou!

Co konkrétně znamená pandemická smlouva WHO?

S právníkem Tomášem Jancem jsme rozebrali ty nejdůležitější body a postup,

jakým nás teď WHO prostřednictvím EU hodlá připravit o naše práva.

Prakticky se jedná o TOTÁLNÍ ztrátu suverenity států při řešení zdravotních otázek.

Vše přechází na WHO, která tím získá opravdu neskutečné pravomoci.

WHO musíme zastavit!

Naši politici nám zatajili tuto One Health agendu a nehodlají podat námitky.

Fakticky bude nutné naše práva bránit na občanské úrovni.

Toto už přesahuje veškeré hranice. Mlčení ovšem není souhlas.

Kdybychom měli informace, kdyby o tom média hlavního proudu poctivě informovala,

teprve pak by se mohlo mluvit souhlasu. Toto je však celosvětový podvod!

Válečné události ve světě mají odvést pozornost o zdravotních záležitostí.

Tímto nás chtějí potichu připravit o veškerá zdravotní práva a osobní integritu.

Potřebují to potichu prosadit.

Nechtějí, aby vaše pozornost směřovala na WHO a naše zaprodané politiky.

Pandemická smlouva se týká i možnosti WHO vynutit povinné očkování a povinné karantény,

či další omezování našich životů například v případě pouhého podezření na možnost vzniku pandemie.

Státy se zavazují plnit také rozpočtová kritéria pro financování WHO

a ztrácí tím možnost řešit zdravotní záležitosti jako suverénní subjekty. C

One Comment