MAIA TEXTY

ŽIVOT

Co je skutečný „Život“?

Lidé často používají „to je život“

ve spojení s vyjádřením něčeho, 

co ve své podstatě Životem není.

Těžkosti…to je život.

Stárnutí…to je život.

Nemoci…to je život.

Málo peněz…to je život.

Neúspěch…to je život.

Krize…to je život.

Války…to je život.

Nehody…to je život.

Smrt…to je život.

Lidstvo se naučilo mnohé aspekty „nesouladu“, 

tedy bránění Proudu Života,

zaměňovat za něco, 

co je přirozenou součástí života.

To je však velmi vzdálené skutečné Pravdě.

Pravda je,

že Život přirozeně směruje k Lásce, Míru, Kráse, Harmonii a Hojnosti.

Život se nestará o to, kdo jej používá, 

ale neustále směřuje vpřed, 

aby svou Dokonalost nechal proudit ve stále větším množství.

Esence Života by neustále projevovala Dokonalost ve všech aspektech lidského bytí, 

pokud by nebyla rušena nesouladným myšlením a pocity.

A vyjádření „JÁ JSEM“ je aktivita tohoto Života.

Je velmi zajímavé, 

že mnoho lidí aktivně hledá tzv. pravdu,

přesto nechápou význam těchto dvou slov. 

JÁ JSEM uvolňuje Proud Věčně trvajícího Života,

aby mohl proudit bez překážek

a přinášel jen individuální Dobro každému z nás.

Každá bytost, 

která se inkarnuje na Zemi,

při svém prvním nádechu pronese vibračně „JÁ JSEM“.

Takto se spojí se svým Božstvím a pocítí svou Moc.

Teprve později začne být zatížená myšlenkovými vzorci,

které začnou omezovat tok této Dokonalé Energie

a obrací tento princip Života, 

zatěžuje ho něčím, 

co není Jeho obsahem, 

co mu nikdy nebylo vlastní.

Nevědomě používané výrazy spojené s JÁ JSEM 

jako „JÁ JSEM nemocen“, „JÁ JSEM zlomený“, 

„JÁ JSEM trpící“, „JA JSEM hloupý“, 

„JÁ JSEM chudý“, JÁ JSEM bezcenný“, 

„JÁ JSEM neschopen“, „JÁ JSEM ošklivý“ apod., 

vytvářejí hybnost tomu, 

co někdy lidé nazývají osudem

a to pak považují za součást života.

Ten, 

kdo chce zakusit ryzí podstatu Života,

si musí nejdříve sám tyto návyky obracení pozornosti 

ke starým zvykům a starostem

uvědomit.

A pak se k nim přestat vracet… znovu a znovu a znovu,

což se v nevědomosti děje.

Takovéto zvyky jsou jen pudové síly

a ten, 

kdo se nenechá ovládat „Vnitřní Silou“

podle jejího plánu Dokonalosti,

bude ovládnut vnějšími silami osudu.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

Děkujeme.

13 komentářů

Přidat komentář