MAIA TEXTY

EMOCE JSOU TLUMOČNÍKY VIBRACE

Líbí se mi, kde jsem právě teď.

Není nic, co bych nemohla mít, 

dělat nebo být.

A vím, že Zdroj mi stále pomáhá toho dosáhnout.

Proto se mi líbí, kde jsem právě teď,

protože vím, 

že se přede mnou odvíjí radostná cesta na místa, 

kam chci jít.

Jsem v tom nejlepším bodě,

z něhož se dostávám tam, kam chci já.

K tomu, 

abych si ještě více umožňovala veškeré Dobro, 

které je základem mého světa

a pramení z mého spojení se Zdrojem,

se nemusí nic v mém prostředí, 

které mě obklopuje, 

měnit.

Ani nic v mých životních podmínkách.

Právě teď se nacházím v dokonalé výchozí pozici.

Vesmír mi dokáže dát cokoliv, co si umím představit.

Pokud mám schopnost si představit,

nebo jen pomyslet na to, co chci,

vesmír má způsobilost a veškeré zdroje mi to dát.

A protože vím, že každé prosbě je vyhověno,

necítím to, že bych komukoliv ubírala z jeho koláče,

nebo bych s někým potřebovala soupeřit.

Každá přání jsou plněna a zdroje vesmíru jsou bezedné.

Ani odpovědi na neustálý proud otázek nemají konce

a každému může být vyhověno, zodpovězeno i dáno.

Neexistuje žádný jeden koláč pro všechny 

a proto neexistuje žádné soupeření.

Chci-li dostat to, co chci,

vím, že se nemohu soustředit na to „nechtěné“.

V tomto neustále se rozpínavém vesmíru

musí být všechno možné.

Abych si mohla jasněji vybrat to, 

co chci 

a zaměřit se na to,

musí zde být přítomen i kontrast toho, co nechci.

Neznamená to však, že jsem povinná se na to, 

co nechci, déle zaměřovat,

má mě to pouze pomoci si pro sebe ujasnit to,

co chci,

následně vysílat své touhy,

na které je také okamžitě odpovězeno.

A i když vím, co pro sebe chci,

také chápu, 

že v tomto rozpínavém vesmíru

je dost místa na všechny myšlenky 

a zkušenosti všeho druhu.

Můj záměr je soustředit se jen na mé vlastní myšlenky a výtvory

a nemám v úmyslu ovládat tvoření druhých lidí.

Na co se mé myšlenky zaměřují,

to pro sebe přivolávám.

Každá myšlenka, které věnuji pozornost,

se rozpíná, získává hybnost

a stává se součástí mé vibrace.

A je jedno, zda je to myšlenka na to, 

po čem toužím,

nebo na něco, co pro sebe nechci.

Má moc pozornosti způsobuje to,

že předmět mých myšlenek,

jimž poskytuji pozornost po jistý čas, 

se stává mou zkušeností.

Proto když změním myšlenku, 

změním tím i okolnost.

Když se rozhodnu věnovat pozornost jiným myšlenkám,

musím ustoupit od starých zvyků zaměřování se.

Když uvedu do praxe rozhodování se pro lépe pociťující myšlenky,

pak vím, že neexistují špatné okolnosti,

které by se nemohli změnit tím,

že se rozhodnu pro jiné myšlenky.

Když se nebudu zaměřovat jako dříve, 

nebudu věřit tomu, co dříve,

pak začnu prožívat jinou zkušenost.

Nejde o kontrolu myšlenek, 

nýbrž o jejich vědomé směřování.

Jde o to, více myšlenky navigovat.

Nejsnazší způsob, 

jak udržovat myšlenky ve směru vibračního souladu s tím, 

co pro sebe chci,

je zabývat se tím, 

jak bych se chtěla u tohoto chtěného cítit.

Když se trvaleji soustřeďuji na myšlenku,

je pro mne snazší se na ni koncentrovat,

jelikož Zákon přitažlivosti mi dá k dispozici

další podobné myšlenky.

A tak si tvořím svou náladu,

díky ní vzniká jakási vibrační drážka neboli nastavení.

Nálada je ukazatelem mého emočního nastavení

a mé emoce jsou tlumočníky mé vibrace.

Díky emocím můžu okamžitě pochopit,

jestli jsem v režimu umožňování toho co chci,

nebo nejsem.

Podle podstaty toho, 

čemu věnuji pozornost

se odvíjí mé zkušenosti.

Proto neexistuje nic,

co bych nemohla dělat, mít

nebo tím být.

Takový je Zákon.

Text + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

4 komentářů

 • Avatar photo

  Monika

  Maruško články šité jako na míru. Vždy přijde článek v pravou chvíli na téma které je v mém životě právě aktuální. Děkuji. 🙂
  Je to jako dívat se na jiný svět po navštěvě Vašich stránek a zároveň pořád ten známý pocit „domova“.
  Přeji hezke

  • Avatar photo

   Maia

   Moniko
   Děkuji. 🙂
   To je milé vědět, že stránky vyvolávají pocit „domova“.

   Přeji krásné dny
   naplněné souladem,
   ze kterého se Tvůj „domov“
   rozprostře všude, kam kráčíš. 🙂