Transformace

GIGANTICKÁ BRÁNA NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ, HOLOGRAFICKÉ PROJEKCE DRAMAT A NOVÝ PŘÍCHOD SPASITELE

Holografické projekce rozeznáte cítěním.

Budete cítit, že nejsou v pořádku – něco vám bude připadat divné

nebo podezřelé.

Když jsou holografické projekce vsunovány do vaší reality, vždycky je na nich něco divného.

Protože jste členy Světelné rodiny, vaše vnitřní kódy a vlákna se nebudou cítit dobře,

Když budou holografickým projekcím vystaveny, protože ty jsou spíše něž k povznesení, 

užívány k vybičování vyšších emocí až po jistou hranici,

aby se jimi jiní mohli sytit

a aby vás přiměly fungovat na jisté úrovni.

Tyto techniky budou v příštím desetiletí užívány ještě více.

Proto říkáme, že lidstvo čeká drastické probuzení, pokud jde o to, co je skutečné a co ne.

Tyto hranice reality jsou skutečně zásadní.

Mluvili jsme o bráně na Středním východě, která je dimenzionálním vstupem 

neboli branou na tuto planetu pro jisté energie, hledající civilizaci.

Nezapomeňte, že když opustíte planetární sféru a vycestujete do kosmu, 

jakmile překročíte jistá pásma vědomí, musíte najít správnou bránu, 

abyste se na planetu vrátili v přesném čase nebo časovém koridoru, který hledáte.

Takto jsou systémy udržovány uzavřené a nedotčené, 

aby vás chránily před napadením a ovládnutím.

Takové brány existují na jihoamerickém a severoamerickém kontinentě, v Asii, 

Číně a po celé zeměkouli. 

Obrovská brána, o níž jsme právě mluvili, je brána na Středním východě. 

Je gigantická.

Mnohé holografické projekce nebo dramata sem byly vsunuty branami, 

aby otřásly myslí a vírou populace. 

Protože se zmíněná brána nachází uprostřed krize,

je hlavním kandidátem pro holografické projekce a je také nejdůležitějším systémem víry,

který má změnit tento chaotický svět a přimět všechny,

aby se začali pohybovat v jiném směru. 

Buďte si vědomi svých center cítění, až se tyto události začnou na této planetě dít.

Střední východ je bránou, kde se stýkají mnohé dimenze a kudy entity z jiných dimenzí

mohou na tuto planetu vstupovat. 

Je to horká půda.

V nedávné době, posledních čtyřiceti či padesáti tisíci letech se na Středním východě

vynořilo mnoho civilizací a začalo tu mnoho dramat.

Díky předivu se v této oblasti lépe vsunují holografické projekce, 

tak jako se v Kalifornii lépe točí filmy.

Potencionální holografickou projekcí v této bráně je příchod mimozemšťanů. 

Nebo návrat Ježíše Krista. 

Nebo jiný dobrý návrat, výskyt nějakého spasitele nebo jiný důvod pro všechny, 

aby mysleli stejným způsobem.

V tuto dobu, jak my to vidíme, nemá světelnou povahu.

Příkladem holografické projekce, která byla v minulosti inscenována na této planetě, 

aby změnila běh historie, je Kristovo ukřižování.

Drama, které bylo sehráno a historicky vám předáno, není realita,

kterou sem Pomazaný přišel hrát.

Jistá verze života této entity byla vymyšlena a sehrána v holografickém zábavním studiu, 

a pak byla vsunuta a přehrána, jako by byla skutečná.

Kristus přišel jako výbor bytostí v průběhu jisté doby.

Příběh, který vám byl vyprávěn, je dramatizovaná verze upravená pro trh 

– velmi cenzurovaná verze toho, kým tato entita byla a je.

Část Kristova dramatu, jemuž jste se učili, byla holografická projekce.

A jiná část toho, co v budoucnosti o Pomazaném zjistíte,

je potencionální holografickou projekcí.

Takže buďte ve střehu!

Mnozí lidé řeknou, že se rouháme, když tohle říkáme, a že jsme ďáblovi spřeženci.

Jak můžete pochybovat o tom, co praví Bible?

Jak můžete to vše zpochybňovat?

Protože všechny tyto věci říkaly patriarchální organizace, které si dělaly reklamu.

Ničím jiným nebyly.

Byly použity, aby pomohly znovu ovládnout energii na planetě.

Ve skutečnosti byl Pomazaný vyslán jako narušitel systémů,

jako člen Světelné rodiny, 

aby vnesl světlo branou na Středním východě.

To vytvořilo cestu pro mnoho dalších, aby rozsévali realitu,

připravující vědomí lidstva na cyklus, který skončí zhruba v příštích dvaceti letech, 

podle toho, jak budou události probíhat.

Pomazaný nepřišel jako jedna entita, nýbrž jako množství entit,

ovlivňoval lidi v temné hodině lidstva, v hodině, 

kdy lidské bytosti byly připraveny pochopit svá tajemství.

Jedna z věcí, která vám nebyla zrovna nejpravdivěji sdělena, bylo, 

že Pomazaný byl velmi dobře přijat.

Druh energie, který Pomazané bytosti přinesly na planetu,

byl přijímán velmi dobře.

S Pomazanou entitou je spojeno velké množství dramat.

Původní plán vypadá takto: je to plán výboru Pomazaných přijít na planetu, 

šířit světlo čili informace a ukázat lidem, co všechno lidské tělo dokáže.

A pak tu jsou bytosti, které řekly:

„Co s tím uděláme? Tenhleten přišel naší branou, a my ji chceme kontrolovat.

Jak budeme moci užívat tuhle energii?

Je to vesmír svobodné vůle, můžeme si dělat, o chceme.“

A tak vytvořily holografickou projekci Kristova ukřižování,

aby vyvolali strach a další emoce 

a posunuli tak vědomí směrem, který původně vůbec nebyl plánován.

To znamená, že ve vesmíru svobodné vůle je možné, zejména v oblasti portálů, 

aby jedna skupina bohů přepadla příběh někoho jiného 

a vsunula do něj svou vlastní verzi.

V tu dobu to možná neovlivní mnoho lidí, 

dopad holografické projekce se však projeví za čas.

Víme, že pro mnohé z vás je to frustrující.

Ale činíme to a dělíme se s vámi o informace ve snaze přinutit vás k pohybu,

cítění, přimět vás, abyste se rozpomněli – a abyste tolik nemysleli.

Nejde tu o proces logického myšlení, ale o cítění.

Co se děje s vaším tělem?

Zeptejte se sami sebe:

„Co je má identita?

Jak je to možné?

Kdo jsem já v tom všem?“

Pak začněte sami sobě více naznačovat, kdo jste, 

a budete schopni přijít na mnoho věcí.

Chápete, proč jste sem přišli, abyste narušili systém?

Chápete, jak složitá je kontrola frekvence?

Chápete jak jemná a řídká je realita?

Chápete, jak dostupné je pro lidstvo její ovládání

– kdyby lidé žili ve vzájemné harmonii, chovali se,

jako by o ně o všechny bylo postaráno,

a věřili a tvořili pomocí své mysli?

Řekli jsme před nějakou dobou,

že světlo je na této planetě podhodnocováno.

Opravdu je to tak.

Kdyby byl oznámeno,

kolik jedinců získává vládu nad svými myšlenkami a života

a kolik z nich svou suverenitu vysílá a žije,

aby jí učili ostatní,

ti, kdo tu vládnou,

by s tím rychle něco udělali.

Světlo je podceňováno,

a to je dobře,

protože světlo vás všechny osvobodí.

Ukázka je z knihy Poslové úsvitu. Barbara Marciniak, kapitola 9

Fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Tohle se vám bude líbit.
  Nahlédnete pod pláštík
  současného aktuálního dění.
  Pochopíte, proč se vynořují nejasnosti,
  pochybnosti o mnohých informací,
  kdy i v přímém přenosu reportérka musela přiznat,
  že to, co říká, neviděla na vlastní oči,
  že jen přebrala informace od vojáků.

  Proč si někteří,
  byť pragmaticky přemýšlející jedinci kladou otázky
  na jistou lidskou skupinu,
  „Proč je nikdo nechce?
  Proč jsou tak krutí?“
  A v neposlední řadě,
  proč se události,
  jež mají potenciál zasáhnout globální svět,
  musí odehrát právě na tomto místě? 😉😈

  A na závěr přijde perla.
  Těšte se.
  Nedávno jsme si s partnerem všimli,
  že se některým lidem ztrácejí na FB příspěvky
  i za tak jemné informace ohledně zdraví a pohybu,
  a partner vznesl otázku:
  Proč ne tobě?
  Vždyť ty informace jsou mnohem mocnější,
  než ta témata, která jsou cenzurována.
  Odpověď je v textu, více než jasná. 😉😘🌹