MAIA TEXTY

CO ZNAMENÁ „BÝT SVOBODNÝ“

Za tím, co znamená „svoboda“, se skrývají různé představy, 

co ale „být svobodný“ ve své plnosti skutečně znamená?

Být svobodný neznamená zbavit se svých závazků a vystoupit ze všech struktur světa,

bydlet na samotě, na opuštěném ostrově, či se uchýlit do izolace někde v horách.

I tam můžete být nesvobodní.

Být svobodný neznamená stav bez finančních závazků, utlumení tužeb, 

Bytí ve skromnosti či asketismus. 

Takto si svobodu vykládá mnoho lidí. 

Když se touto cestou vydají, zažijí svobodu jen na krátký okamžik, 

dokud nepochopí, že Svobodu mohou najít pouze ve svém nitru.

Obecně se svoboda považuje za stav, 

kdy nemáme žádné dluhy a jiné závazky.

Být však ve skutečné „SVOBODĚ“, vědět že „Já Jsem Svobodný“ ze své Božské podstaty, 

je plně vědomá forma existence, ve které rozhoduji o všem a vím, že mám svůj život vždy pod kontrolou, kde není místo na žádné náhodné či nahodilé situace, které by se mi mohly dít.

Být Svobodný znamená být plně zodpovědný za vše, co zvu do svého světa, 

i když by se mohlo zvenčí zdát, 

že je to normální reakce na vnější okolnosti jako jsou politika, 

nálady společnosti, ekonomika či sociální zvyklosti.

Ve skutečné SVOBODĚ plně rozhoduji o tom, co budu a nebudu dělat, co chci ve svém světě mít a jak chci žít, ve všech aspektech života včetně těla a délky života.

SVOBODA znamená být si plně vědom principů tvoření a toho, 

jak se mi věci projevují v mém životě. 

Přijmout se jako plně schopný zodpovědný Stvořitel a z tohoto bodu se rozhodovat o dalším odvíjení své existence.

Být si tohoto všeho vědom, vědět, že ve všem mám svobodnou vůli si vybrat, rozhodnout se, tvarovat svůj život v každém okamžiku svého bytí, že vše, co dělám a prožívám vzniká z mé vlastní vůle, vidět a cítit svou Moc a Sílu tím, jak moc jsem sladěný s proudem a každý okamžik se o tom rozhodovat, to je cesta vedoucí k úplné SVOBODĚ.

Být Svobodný znamená svobodně si vybírat své myšlenky, být si vědom, které myšlenky jsou pro mě posilující, které mne vedou svobodně tam, kde chci být a které dávají podnět k růstu dalších tužeb, jež jsou pohonem života.

Znamená to žít své vlastní Světlo, jít svou vlastní cestou, kde odpadají veškeré mentální vzorce, společenská paradigmata, včetně nejhlubšího programu uměle vytvořené potřeby podle povoleného časového harmonogramu odpojit se od prosperity života a včas zemřít.

Ve SVOBODĚ se stáváte Proudem Světla, 

které ovlivňuje každého, kdo se s vámi setká, 

děláte jen to, co chcete, 

veškeré vaše konání vychází z vnitřního klidu a naplněnosti v přítomném okamžiku,

zcela soustředěně.

SVOBODA je místo osvícení, jednoty, harmonie a celistvosti.

SVOBODA znamená být v souladu s celou svou existencí,

využívat nekonečný potenciál energie, 

inteligence, 

a svých schopností, 

kde se zdi času rozpadnou na prach.

Být ve vědění, 

že celý svět se točí jen kolem mne.

To znamená „Být Svobodný“.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP