Já Jsem,  PENÍZE

ŽIVOT JE PŘIROZENĚ DOKONALÝ

Život je ve všech jeho činnostech všude, 

kde se projevuje, 

Bůh v akci; 

a pouze díky nedostatečnému pochopení 

aplikovaného myšlení a cítění, 

lidstvo neustále přerušuje čistý tok této 

Dokonalé Esence Života, 

která by bez zásahů z vnějšku

přirozeně vyjadřovala svou Dokonalost všude.

Přirozenou tendencí Života je láska, 

mír, krása, harmonie a bohatství, 

protože Život se nestará o to, kdo jej používá, 

ale neustále se vrhá na to, 

aby nalil více své Dokonalosti do projevení,

a to vždy s tímto pozvedávajícím procesem, 

který je v Něm vždy obsažen. 

„JSEM“ „JÁ JSEM“ je Aktivita „Tohoto Života“. 

Jak zvláštní je, že se zdá, 

že studenti s upřímným zájmem 

nechápou pravý význam těchto dvou slov. 

Když říkáte a cítíte „JÁ JSEM“, 

uvolňujete pramen Věčného, ​​Věčně proudícího Života, 

který plyne na Své Cestě nepřerušovaný. 

Jinými slovy, 

otevřete dokořán dveře do Jeho přirozeného Proudu.

Když řeknete „Já nejsem“, 

zavřete dveře tváří v tvář této Mocné Energii.

„JÁ JSEM“ je plná Boží Aktivita. 

Poté, co jsem vám přednášel tak často Pravdu Boží v akci, 

přeji vám, 

abyste pochopili její první výraz v individualizaci. 

Prvním vyjádřením každého jednotlivce 

kdekoli ve vesmíru, 

ať už mluveným slovem, tichým myšlením nebo pocitem, 

je „JÁ JSEM“, 

rozpoznávající Jeho vlastní dobývající Božství.

Student, který se snaží pochopit 

a aplikovat tyto Mocné, přesto jednoduché Zákony, 

musí přísněji střežit své myšlení a výraz – slovem i jinak; 

pokaždé, 

když řeknete „Nejsem“, „Nemůžu“, „Nemám,“ 

vědomě nebo nevědomky ve svém nitru škrtíte „Velkou Přítomnost“. 

To je stejně hmatatelné, 

jako kdybyste položili ruce na hrdlo vnější formy, 

pouze ruce vnější formy ovládá vaše myšlenka,

a vy ji můžete kdykoli uvolnit; 

ale když uděláte deklaraci pomocí slov „NEJSEM,“ 

uvádíte do pohybu Mocnou, Neomezenou Energii,

která pokračuje v činnosti, 

pokud není odvolána 

a tato nedokonalost spotřebována a přeměněna.

To vám ukazuje Obrovskou Sílu, 

kterou musíte kvalifikovat 

pro tuto Mocnou Boží Energii, 

a říkám vám, milovaní studenti, 

dynamit je méně nebezpečný, 

protože by vás osvobodil jen od těla; 

zatímco tyto myšlenky vysílány ignorancí a nevládním 

vás váží na volant znovu-ztělesnění na neurčito. 

Můžete tak vidět, 

jak je pro vás důležité vědět, 

co děláte, 

když bezmyšlenkovitě používáte nesprávné výrazy; 

protože používáte ten Nejmocnější Aktivní Princip ve vesmíru 

– „JÁ JSEM“. 

Nechápejte mě špatně 

– to není žádný nečinný, cizí nebo orientální výraz, 

ale Nejvyšší Princip Života, 

který se používá 

a je vyjádřen v každé civilizaci, 

která kdy existovala 

– jako první výraz, 

který každá sebevědomá forma života poskytuje,

je „JÁ JSEM“. 

Teprve poté, 

v kontaktu s vnějším světem, 

s nesprávně kvalifikovanou činností, 

začne sebevědomá forma přijímat cokoli menšího, 

než Dokonalost „JÁ JSEM“.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  A teď, když se třeba podíváme na téma KRÁSA,
  kolikrát ve svém životě mnoho žen
  ve slabé chvilce v „plné palbě emocí“ řeklo:

  „Nejsem krásná!
  Nejsem vůbec krásná!
  Nejsem ani hezká!
  Jsem tlustá!
  Jsem divná!
  Jsem nevýrazná!
  Nejsem hezky oblečená!
  Jsem neschopná!
  Nejsem přitažlivá!“ apod.

  a NIKDY to neodvolaly a nikdy to nenechaly Fialový Konzumující Plemen rozpustit.

  A teď, když se dozvíte, jak ohromnou Mocí vládneme,
  jakou Sílu necháme těmito výrazy rozběhnout do její plné Aktivity!

  Jak důrazněji lze říci ZASTAVTE TO! ? 🥰❤😘