Já Jsem,  PENÍZE

KDO VLASTNÍ PENÍZE?

Jednoho dne, pánové, prostředník zmizí. 

Jaká to bude hodina radosti, 

až prostředník zmizí z vaší Ameriky. 

Pak budou výrobce a spotřebitel ve své mocné činnosti jedno 

a všichni budou prosperovat. 

Distributorovi bude zaplacena dostatečná částka za jeho svobodu a štěstí. 

Pak nedojde k žádné kontrole cen, 

která by odčerpávala spotřebiteli a výrobci 

a přitahovala velký zisk do rukou toho, 

kdo nemá nárok na platbu ničeho jiného než na poskytovanou službu.

 

Potom lidstvo vstoupí do rovnováhy života. 

Přemýšlej o tom! 

V této velké Americe, 

kde by se harmonie lidstva promítla do Země 

a Země by sama o sobě produkovala neomezenou hojnost, 

tak tito jedinci tvrdí, 

že musíme držet ceny na určitém bodě, 

vysílajíce spotřebitele a výrobci – tolik plaťte. 

A kam jde zbytek?

 

To jsou podmínky, 

které musí být na této Zemi napraveny; 

a jakmile budou, 

lidstvo bude mít štěstí a svobodu, 

jaké v tomto světě nikdy nepoznalo. 

Mou činností po staletí bylo pokusit se uvést vládní aktivity do Božího řádu 

a Boží spravedlnosti. 

S narůstající odezvou lidu Ameriky,

jak to pokračuje a děje se, vám slibuji, 

že ve vaší Americe bude v plné síle působit Božský Řád 

a Božská Spravedlnost (potlesk – stoupající publikum)

na každé oficiální pozici bude umístěn Nanebevzatý mistr Přátel Ameriky! (potlesk)

 

Posaďte se prosím. 

Pamatujte si, pánové, chci vám říci ještě několik věcí: 

Vezmu vás zpět do raného období vaší Ameriky, 

kdy ve vaší zemi byly zapotřebí železnice a dopravní prostředky 

a nebylo možné dát dohromady dostatek lidí, 

aby se harmonizovali udělat to. 

Proto jsme načerpali velké množství peněz do rukou jednotlivců. 

Tito jedinci si mysleli, že to byli oni, 

kdo svými schopnostmi přinesli onu velkou akumulaci peněz; 

ale říkám vám, zaměřili jsme se na to, 

aby jeden jedinec měl dostatečné prostředky, 

pomocí kterých mohl ovládat situaci 

a postavit tyto železnice přes vaši Ameriku 

a přinést k vám dopravu.

 

A tak to byl neomezený prostředek činnosti. 

Dnes je tento požadavek splněn. 

Dnes musí přijít finanční rovnováha lidstva ve vašem světě potravinářských aktivit 

a ve vašem světě průmyslu. 

Do deseti minut bych vám mohl přinést objev, 

který by vytopil a osvětlil vaše domovy za patnáct centů denně. 

A teď, když jsou v současných prostředcích na výrobu tohoto jdou miliony, 

divíte se, že nechtějí ustoupit této věci, 

o které si myslí, 

že by kvůli ní přišli o své miliony? 

Nechápou „Přítomnost Života“ 

– jinak by jednoznačně věděli, 

že nemohou být o nic ochuzeni, když dovolují, 

aby Dokonalost Života vyšla do životů jejich bližních. 

Nemohli by přijít o své peníze.

Dolary sem však nepřivezli a dolary odnést nemohou; 

tak kdo je vlastní? 

„Přítomnost Života“!

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP