PENÍZE,  Transformace

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI – NEJMOCNĚJŠÍ ZÁKON VESMÍRU

Vaše touha po zlepšení finanční situace se nemůže naplnit, jestliže často žárlíte na majetek svého bližního, protože vibrace vaší touhy a vibrace vaší žárlivosti jsou odlišné.

Když pochopíte svou vibrační povahu, umožní vám to, abyste snadno a vědomě vytvářeli svou realitu. 

Postupem času a praxí potom objevíte, že veškerá přání, která máte, lze snadno uskutečnit – protože neexistuje nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být.

Ukázka je z knihy POŽÁDEJ A JE TI DÁNO od Esther a Jerry Hicks (Učení Abrahamovo).

Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající signál zase zpátky. Tento proces nazýváme „zákonem přitažlivosti“.

Zákon přitažlivosti zní: To, co si je podobné, se přitahuje.

Můžeme ho chápat jako jakéhosi vesmírného manažera, který zabezpečuje, aby se všechny souhlasné myšlenky seřadily k sobě.

Tento princip pochopíte, když například zapnete rádio a záměrně naladíte svůj přijímač na frekvenci 98,6 FM. Nebudete očekávat, že uslyšíte hudbu, která se vysílá na rádiové frekvenci 101 FM. Chápete, že rádiové vibrační frekvence si musí odpovídat – a totéž říká „zákon přitažlivosti“.

Pokud tedy na základě svých zkušeností vypouštíte vibrační rakety svých přání, musíte ještě najít způsob, jak udržet i sebe sama ve vibrační harmonii s vyslanými přáními, aby k jejich zhmotnění mohlo dojít.

ČEMU VĚNUJETE POZORNOST?

Cokoliv, čemu věnujete pozornost, způsobuje, že vyzařujete určitou vibraci, a vibrace, které vysíláte, odpovídají vašemu přání – a právě to je váš bod přitažlivosti.

Jestliže zaměříte svou pozornost na to, po čem toužíte a co momentálně nemáte, „zákon přitažlivosti“ zajistí, že se vaše touha naplní. Když myslíte na vysněnou věc nebo prožitek, vyzařujete určitou vibraci a podle tohoto zákona k vám tato věc nebo zážitek musí přijít.

Pokud však existuje něco, po čem toužíte a co momentálně nemáte, ale vy upínáte svou pozornost na svůj současný stav čili na to, že to „nemáte“, potom budete působením „zákona přitažlivosti“ i nadále zakoušet vibrace nedostatku, a tak ani nadále „nebudete mít to, po čem toužíte“. To je zákon.

JAK POZNÁTE, ŽE NĚCO PŘITAHUJETE?

Klíčem k tomu, aby se součástí vašich zkušeností stalo něco, po čem toužíte, je dosáhnout vibrační „harmonie“ s tím, po čem toužíte. Nejsnazší způsob, jak k tomu dospět, je představit si, že už to máte, předstírat, že je to již vaším prožitkem, směřovat své myšlenky k potěšení z tohoto prožitku. Praktikujete-li tyto myšlenky a začnete-li v souladu s tím vyzařovat tuto vibraci, umožníte, abyste to i zažili.

Když věnujete pozornost tomu, jak se cítíte, můžete snadno poznat, zda se zaměřujete na předmět vašeho přání, nebo na to, že vám „chybí“ to, co si přejete. Pokud vaše myšlenky odpovídají vašemu přání, cítíte se dobře, váš emoční rejstřík sahá od spokojenosti k očekávání, dychtivosti a radosti. Věnujete-li však pozornost nedostatku, nepřítomnosti toho, po čem toužíte, vaše emoce se budou pohybovat od pesimismu k obavám a k ztrátě odvahy, hněvu, nejistotě a depresi.

A tak, když začnete „vědomě“ vnímat své pocity, budete vždy vědět, jak si vedete s takzvanou „umožňovací“ částí svého tvůrčího procesu. Už nikdy nebudete mylně chápat, proč se věci vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí. Vaše emoce jsou úžasným navigačním systémem, a pokud jim věnujete pozornost, budete schopni se dostat ke všemu, po čem toužíte.

DOSTANETE, NA CO MYSLÍTE, AŤ CHCETE, NEBO NE

Působením mocného zákona přitažlivosti k sobě přitahujete esenci všeho, na co převážně myslíte. Takže pokud myslíte především na věci, po nichž toužíte, projeví se tyto věci ve vašich životních zkušenostechStejně tak platí, že když myslíte zejména na to, co nechcete, odrazí se to ve vašich životních zkušenostech.

Všechno, na co myslíte, je jako plánování budoucí události. Když si něco ceníte, plánujete. 

Když se něčeho obáváte, plánujete. (Obávání se je tedy používání vlastní představivosti ke stvoření něčeho, co nechcete.)

Každá myšlenka, každá představa, každá bytost, každá věc má vibrační povahu. Soustředíte-li pouze na krátkou chvilku pozornost na něco určitého, vibrace vaší bytosti začnou odrážet vibrace toho, čemu pozornost věnujete.

Čím více na to myslíte, tím více vibrujete způsobem, který odpovídá tomu, na co myslíte.

Čím více takto vibrujete, tím více je k vám přitahováno to, co se tomu podobá.

Tento trend v přitahování bude pokračovat a sílit, dokud nezačnete vysílat jinou vibraci.

Začnete-li vysílat jinou vibraci, budete k sobě přitahovat věci, které jí odpovídají.

Když porozumíte „zákonu přitažlivosti“, nepřekvapí vás nic, co se vám přihodí. Pochopíte, že jste to prostřednictvím svého myšlenkového procesu k sobě sami pozvali. Ve vašich životních zkušenostech se nemůže objevit nic, co byste sami nepřitáhli svým způsobem myšlení.

Vzhledem k tomu, že z mocného „zákona přitažlivosti“ neexistují výjimky, je snadné to celé pochopit.

Když pochopíte, že dostáváte to, na co myslíte, a když jste si vědomi toho, na co myslíte (což je stejně tak důležité), máte absolutní kontrolu nad tím, co budete zažívat.

JAK VELKÉ JSOU VAŠE VIBRAČNÍ ROZDÍLY?

Zde je několik příkladů.

Je velký vibrační rozdíl mezi vašimi myšlenkami, v nichž „dovedete ocenit“ svého partnera, a vašimi myšlenkami na to, co byste chtěli, aby u vašeho partnera bylo „jiné“.

A váš vztah s vaším partnerem bez výjimky odráží to, jaké myšlenky u vás převažují. Protože i když to možná neděláte vědomě, svůj vztah jste doslova vytvořili svými myšlenkami.

Vaše touha po zlepšení finanční situace se nemůže naplnit, jestliže často žárlíte na majetek svého bližního, protože vibrace vaší touhy a vibrace vaší žárlivosti jsou odlišné.

Když pochopíte svou vibrační povahu, umožní vám to, abyste snadno a vědomě vytvářeli svou realitu. 

Postupem času a praxí potom objevíte,

že veškerá přání, která máte,

lze snadno uskutečnit

– protože neexistuje nic,

co byste nemohli dělat,

mít nebo tím být.

Zdroj: POŽÁDEJ A JE TI DÁNO

Autoři: Esther a Jerry Hicks

Fotografie: Maia Špačková