Transformace

Většina lidí umírá, protože je v programu. Kdybyste byli v Přítomnosti, byli byste mimo program!

Otázka: Vždy jsem se chtěla zeptat, když se napojíme na pole a uzdravíme se, proč tedy umíráme? 

Odpověď Joea Dispenzi: 

Odpovězme na to z pohledu duše a z pohledu teoretické, filosofické spirituality, jak to bude znít? 

 

Většina lidí umírá, protože jsou v genetickém programu.

Pokud byste opravdu žili úplně v přítomném okamžiku,

všechna vaše pozornost a energie by byla v přítomnosti.

Pak byste byli mimo tento program, že? 

Takže pak dává smysl to, když je vaše tělo naprogramováno do předvídatelné budoucnosti, založené na tom, co jste dělali v minulosti, tak je to skoro jako předem určený osud. 

Jinak řečeno, spěcháte ke své smrti. Nevím, jak to jinak vyjádřit. Chápete to? 

Takže si představte, jak jsem to říkal celý den až do teď, že geny, které byly signalizovány a určité geny jsou pevněji zapojené než ostatní, když zaznamenáte tu tendenci, když jste doma a vstáváte a začínáte váš den a dostanete email, a právě v tu chvíli jdete a řeknete, „Hoho, počkej chvíli“ a vrátíte se do přítomného okamžiku. To je nepřirozené. To jde proti programu.  A lidé v něm ztrácí svobodnou vůli a odevzdávají se tomuto programu a teď najednou, se vůle stane větší, než je program a oni doslova změní linii času. 

To je to, co děláme my. 

Není tedy mnoho důkazů, které ukazují, že by lidé mohli být nesmrtelní a že je tam nějaký gen nesmrtelnosti. Rakovinná buňka má gen nesmrtelnosti, byla ukázaná mnohokrát. 

Takže vaše vůle žít musí být větší

než váš strach ze smrti. 

Když by tedy existoval gen nesmrtelnosti, pak na určité úrovni by musel být vybrán a instruován. Existují pověsti, ať jim věříte či ne, historické postavy, charismatičtí vůdci, spirituální bytosti, kteří smrt obešli – překonali. A tady jsme u toho – tohle se bude líbit mé matce, určitě. Jsem si jistý, že Ježíš, víte tu noc před ukřižováním, jsem si opravdu jistý, že neřekl, „Lidi, já na to prostě nejsem. Bolí mne hlava, jsem trochu nervózní, trochu se bojím.“ Vzal to na sebe, protože to bylo jeho zasvěcení. 

Já jsem prošel před léty takovou sérii knih, nazvanou Život a učení Mistrů z blízkého východu.  

Četli jste to? 

Mohu vám říci, že byste měli. To bylo o výzkumníkovi, jmenoval se Baird Spaulding, který přijel do Himalájí a hledal Mistry na blízkém východě. Mě bylo akorát čerstvě dvacet a nevím, hádám, že jsem právě divoce testoval všechny tyto věci a přečetl jsem tu knihu. Nemohl jsem přestat. Přečetl jsme to jednou, dvakrát, třikrát, protože tohle byli Mistři, kteří opravdu žili v Himalájích. Nepotřebovali být v sociálním povědomí a zjevovali se na jednom místě a na druhém mizeli. Člověk by šel dva dny a ten druhý tam už byl. Tak jsem tam vzal jen své nehmotné tělo. Ležel jsem doma. A říkal jsme si wow! Co to je? To by chtělo, aby někdo, kdo tohle skutečně dokázal, aby byl schopen to učit, protože znají cestu, že? 

Mělo by to být vzestoupení do vysoké úrovně energií a když teoreticky, když všechny tato energie spočívají právě v hypofýze a všechna ta energie je ve vašem mozku, víte, že všechny ty historické postavy mají světlo kolem hlavy. Myslím, když jste transcendentní (nadnormální). 

Vaše Božství je větší než vaše lidskost. 

Teoreticky existuje gen nesmrtelnosti, ale musíte přijímat správný signál. Nemyslím, že tento signál je chemický. Jen to říkám, 98,5 % všech těch genů je takových, které by nešlo vybrat a instruovat. Má teorie je, že se musí aktivovat elektromagneticky. Vyšší frekvencí než hmota, protože to pak dává smysl. Koherentní podpis energie se stane vyšší, aby změnil hmotu než to měnit hmotou samotnou. Chemikálie je nízká frekvence hmoty, měnící hmotu. Jsou tam malé antény na receptorech, které sbírají frekvence chemikálií a dostávají se blízko. Je tam fenomén „klíč a zámek“. Jde o tu přípravu, že nastane shoda, ale to je velmi nízká frekvence.

Receptory sedí venku na buňkách a náhodou jsou 100x více citlivé, na některé frekvence 200x více na elektromagnetismus než na chemii. 

Příroda má princip, který nazýváme Nadace.

Víte, co to je Nadace?

Příroda neplýtvá ničím, pokud to nepoužíváte, ztratíte to.

To je evoluce a dosud jsme měli tyhle velké mozky. Měli jsme tenhle sklad DNA a doposud jsme se do toho nedostali. Souhlasíte se mnou? Takže, když má signál více energie ve své koherentní energii a osoba zvyšuje svou frekvenci a je nad úrovní svých reakcí k okolí, ovládla strach. Na takovém kurzu by lidi seděli každý den, dokud by tím neprošli, úplně beze strachu, s očima otevřenýma či zavřenými. Potřebovali by učitele, potřebovali by někoho, kdo je převede stejnou cestou, aby je instruoval. 

Duše tak nějak důvěrně funguje s naší DNA, protože na konci života, když umřete a opustí toto fyzické tělo, jste suverénní, vědomá bytost a Božství. Musíte vědět, jak jste to udělali. Takže vy jste jako vědomí a duše si jde odpočinout. Nechte mě to jen ukázat, ano? 

Byli jsme sledováni po celý čas a duše hrála zezadu, celý život. Věc je ale v tom, že nezažíváte jen to, co vy sami pozorujete, zažíváte i pocity, jak vás ovlivňuje všechno ostatní. A najednou máte ten úžasný přehled, jako že tohle nešlo moc dobře, nebo vidíte, že pokračujete v tom dělání stejné chyby dokola. A nevím jak vy, ale já, když vidím sám sebe, jak dělám stejnou nevědomou chybu, dříve či později bych na to vystřelil. 

A duše je v klídku. 

Chceš jít? Tak jdi.

A vy jste byli vědomá bytost – musím jít, postarat se o to. Buď stále se mnou. 

Tak sestoupíte opět do hmoty. Zapomenete, kým jste byli. Vrátíte se a jedete to celé znovu, váš celý život, možná kvůli tomu jedinému momentu, kde jste měli udělat jiné rozhodnutí, jeden moment, ten jeden moment, kde si musíte vybrat. 

A když provedete výběr a vyvinete se, pak ovšem vaše zkušenost začíná měnit váš genetický výraz. Duše to předá do moudrosti a podrží to, a to je to, co si vezmete zpět, do jednotného pole, zpět do singularity. Co nevlastníte a stále neovládáte, se musí vyřešit.

Duše řekne OK, tak se na to podívejme, co tam máme – žena, rodina střední třídy, napůl Španělka, napůl bílá, Severní New Jersey bude dobré místo, 🙂 Nevím, proč vymýšlím tyhle věci, že? 

Ujistíme se, že ona má vzorec v genech, který je shodný s duší a nastavme dokonale podmínky v okolí, aby osoba mohla zažívat, kde je limitována. Jestli je to osoba nevědomá, dává to smysl. Pak ta osoba by chtěla zažít to, co ta druhá zažila a duše by řekla, HEJ, to už nikdy neudělám. Dává to smysl, protože to není osobnost, kdo vybírá tělo, rodiče atd., ale duše. 

Ale když se osoba dostane do rutiny a ztratí se v bažině života, pak má ego navrch a duše je upozaděná, umenšená. A v tu chvíli osoba dělá, co může, aby se stala někým, něčím, byla někde, někdy … Samozřejmě, jestliže je to cesta a ta osoba není ochotná najít moudrost či pravdu, pak mohou hrát na téhle úrovni tak dlouho, jak chtějí, dokud se tím neunaví. A když je to nakonec začne nudit, budou si chtít vybrat něco jiného a Věčnost je dlouhý čas, že? 

Pak tedy duše souhlasí, že je zde možnost. Linie pravděpodobnosti času. Jsou zde pravděpodobné časové linie, některé jsou pravděpodobnější než jiné.

 

A je tu pravděpodobná linie času,

kde lze žít ve stejném těle

a můžete zvýšit vaší frekvenci až do bodu,

kdy můžete jít kamkoliv chcete s vaším tělem. 

To je cílem, že? 

A můžete být na dvou místech současně, můžete být v alternativních vesmírech a mít tam celý život a můžete být dimensionální. To je SVOBODA. Když ovládnete sebe, ovládnete podmínky. Ale většina z nás směřuje do určité časové linie na základě našich genů a našeho osobního vývoje. A to je to, co určuje čas, který je právě teď tak silný. Tento čas, právě teď, je věkem informací. 

A v této době je tedy ignorance volbou. 

Lidé začínají chápat, že nepotřebují lékaře, aby našli, co mají za nemoc.  Nepotřebují jít do knihovny nebo mluvit s učitelem. Mohou prostě najit informaci. Lidé se začínají probouzet k většímu porozumění a začíná se to stávat kolektivní. A tato kolektivní energie v poli kolektivního vědomí, mění budoucnost lidstva. (prosím, neplést si to kolektivismem a „rájem“ založeným na technologiích!! To není Božské _ pozn. překladatele)

A ve stejný čas se rozpadá minulost. Je tu ekonomický kolaps, politický kolaps, náboženský/církevní kolaps, environmentální kolaps. Vše se hroutí do sebe, dolů. Je tu novinářská kolaps, chci říci, kdo by se díval na zprávy a očekával, že to je pravda? Prostě se to hroutí a rozpadá a je to tak evidentní, že najednou si lidé uvědomují, že ti, co vedou tento svět, lidé, co jsou na místech, kde mají moc, jsou těmi nejhoršími z nich všech, z nás všech.

A jediná věc, která se musí stát, je to, že se musíme stát kolektivně jediným vědomím. Až se tímto staneme, pak už nejsme svádění těmito věcmi. Jsme jako hejno ptáků, pohybujeme se stejným směrem a jako ryby, najednou, jako škola. 

Nikdo nevede a všichni vedou. 

Jsme prostě napojení. 

A co myslíte, že se děje, když se napojujete a ladíte v této místnosti na sílu lásky?

Každý se napojí na stejnou frekvenci a to způsobí, že ta frekvence je v tomto prostoru a když to udělá každý, tak se to stane více sladěné, koherentní. Více organizované a když na to obrátíte svou pozornost, bude toho více. Když vedete svým srdcem, tak to stačí. Stačí to. Když máte kolektivní vědomí a lidi jdou touhle cestou, už nereagují na politiky nebo cokoliv a už nepotřebují tyhle věci. 

A když se zacílíte na Božské, a to je to, kde spočívá celá vaše pozornost, neuvidíte, kdo je jakého etnika, barvy pleti, neuvidíte cokoliv, co rozděluje. 

Jen budete jako wow! 

Krásný kostým na maškarní. 

Toho bych se měl bát. 🙂

Je to praštěné, protože lidé jdou zjistit jejich genetiku a někteří jsou opravdu netolerantní a pak mají právě těchto kultur 40 % ve svých genech. 🙂

Co dělá tenhle čas pro mě tak unikátní, a mluvím osobně, že je zde takové zrychlení v mnoha věcech, které se dějí ve velmi krátkém čase.

A když se děje mnoho věcí v kratším čase, stává se složitějším předpovědět ten další moment. Tenhle bod, kterého dosahujeme, tenhle uzlový bod je bodem nepředvídatelnosti, a to staré kolabuje. A kolabování starého by nikdy nemělo čelit strachu, fanatismu, hněvu, nepřátelství a vině, smutku a studu, protože to je to, jak jsme bývali kontrolováni po celou dobu a mimochodem, chci říci, nejsem konspirační teoretik, ale když chcete kontrolovat lidi, manipulujete s jejich emocemi. 

Takže se blížíme stále více do tohoto bodu pravděpodobnosti, že změníme své životy, délku našeho života, ne tím, že snížíme stres, nebo skrze vitamíny. Tohle všechno je dobré. Ale stres reguluje dolů geny, konzumuje tělesnou energii, a to začne signalizovat, že geny vyrábí nemoci, které osoba zdědila na počátku. Takže, když reagujete na někoho nebo něco a žijete ve stejném emočním stavu, udržujete si stejné geny, co vznikají a zanikají a je to váš genetický osud. 

A teď to probuzení, i kdybychom změnili trošičku linii času, jen tento týden, změníme linii času. Něco o sobě vypozorujete, jdete se projít do jiné budoucnosti. To je vaše genetická časová linie. Jen musíte být ochotní zůstat v neznámém a cítit se v něm pohodlně. To je to, když jste ve své velikosti. 

Takže pohybujeme bodem, směrem k tomu bodu, kde je více a více věcí, co se stávají složitější předpokládat, jak staré kolabuje. A najednou lídři, co vedou tento svět, jsou vystavení lidem, začínajícím se sjednocovat a říkat, „Já už ničemu nerozumím. Čemu mám věřit?“

Já věřím sobě. 

Čemu mám věřit?

 

Věřím ve vás, protože jsme nyní kmen. Jsme mini kultura.   

Byl jsem s majitelem webu Gaia, to je velmi chytrý člověk. A mluvil jsme o tomhle a říkali, že je zde mnoho ohnisek. Kultury lidí, co se probouzí po celém světě, je velmi těžké je nyní odebrat. To, co se může stát, se děje příliš rychle. Tak musíme být schopni čelit kolapsu všech těchto paradigmat, z úrovně vyššího vědomí. 

Musíme říci, děkuji Bože! 

Odpadlo to pryč, ale nedělejme to znovu stejné. 

Udělejme to jinak. 

A víte co? 

Vytvoříme si naši kulturu, naši vlastní vládu, celou jinou cestu, způsob bytí. Vytvoříme si něco lepšího.

Jestli jste studovali Buckminstera Fullera, co říká o změně světa, nejdete tam a nezkusíte jen změnit věci, vytvoříte něco lepšího a všichni opustí to staré a přejdou do nového. Tak to funguje a já vím, že tohle se stane, protože jsem ve světě zdravotní péče. A ještě před 5 lety by lékaři byli odmítaví. Dnes se mě ptají, jak to děláte? Ať děláte cokoliv, vypadá to dobře. Pokračujte člověče. A nemusím utíkat, abych strávil více času s vámi, nemusím se dostat k dalšímu pacientovi a napsat mu předpis na léky, …

Oni se diví – udělal jste tohle? To je úžasné. Kéž by všichni pacienti byli jako vy. To je, jak se kolektiv pohybuje. 

Když se kolektiv pohybuje, to není jako příchod Krista, jak jej znáte, Ježíš v sandálech nebo na Harley, nebo jak to vidíte. Tak to není. To je kolektivní vědomí, které je altruistické, kde se lidé milují a starají se jeden o druhého. My jsme jediný druh, co se vraždí. 

Tenhle čas je uzlový bod, to je bod výběru – rozhodnutí, i když jdeme skrze toto, nebo se vrátíme, uděláme totéž a kdo ví, co se stane se světem? 

A nemůžete být obětí toho všeho, protože vy jste se dohodli, že zde budete v tuto chvíli. Byl jsem v těch alternativních místech dost krát na to, abych věděl, že jsem věčný.

Když víte, že jste věční, proč do toho nejít naplno?

Dostanete jen další tělo a řeknete wow, jsem trochu jiný než minule. A bylo by méně předsudků, to vám garantuji. Tohle je kolektivní chvíle. To je pohyb skupinového vědomí směrem k jednomu místu a já chci, abyste věděli, že nemáte ani zdání s čím nyní zacházíte a jak to změní budoucnost mnoha lidí. 

A pro mne to znamená všechna ta ztracená zavazadla a zmeškané lety, všechny ty bláznivé věci. Stálo to za to. 

A samozřejmě, pak je tu genetické inženýrství a když půjdete skutečně do hloubky tohoto, uvidíte, že je tam mnoho podivných věcí, co se dějí, jak lidé začínají křížit geny spousty šílených věcí. Tak se musíme stát vlastními genetickými inženýry a když byste mohli přiřadit mínění k tomu co děláte a rozumět, že pokaždé, když změníte svůj emoční stav a dosáhnete Božství a rozvinete se a spustíte dolů do ničeho a necháte to být a věříte v tu inteligenci, pohybuje se to blíže k vám. Nevíte, že když s tím začnete interagovat, bude to mít svou cestu s vámi. 

A tyhle zkušenosti, co se dějí mimo tuhle třídimenzionální realitu, 

dávají signál genům, 

a to jsou geny mistrovství, 

které musí být aktivovány, 

abychom skutečně překonali podmínky, 

které jsou nám předkládány, 

a to je moje vize, 

mimochodem, 

to je, proč miluji to, co dělám. 

To je tedy ta krátká odpověď. 

Překlad: Gabriel, fotografie: Maia Špačková

Video zde :